FM-vergunning publieke omroep onder de loepDe Minister van Economische Zaken moet onderzoeken of de FM-vergunning van de Publieke Omroep voor Radio 1 tot en met 4 rechtmatig is, aldus de Rechtbank Rotterdam in een uitspraak van 25 juli jl. Hiermee is de mogelijkheid geopend dat meer frequentieruimte beschikbaar komt voor de radiostations van de Commerciële Omroep.

De Commerciële Omroep is van mening dat er sprake is van discriminatie en concurrentievervalsing tussen de Publieke Omroep en Commerciële Omroep. De Publieke Omroep krijgt zonder betaling een vergunning met een landelijke dekking, terwijl de Commerciële Omroep in totaal 330 miljoen euro heeft betaald voor het gebruik van haar vergunningen, die in het beste geval nog geen 70 % dekking hebben.

Eerder wees de Minister het verzoek van de Commerciële Omroep om deze bezwaren te onderzoeken af met een formeel argument. De bestreden vergunning zou slechts een wijziging zijn van een eerder verleende vergunning, zodat die niet in zijn geheel getoetst zou kunnen worden. De Rechtbank vernietigde dat besluit van de Minister. In het kader van het zero base-onderzoek naar een efficiënter gebruik van schaarse etherfrequenties, is het gehele frequentiespectrum tegen het licht gehouden. Bij de daarop volgende vergunningverlening aan de Publieke Omroep zijn opnieuw frequenties verleend voor Radio 1 tot en met 4.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Commerciële Radio (VCR) noemt het een goede uitspraak voor de markt; 'Lange tijd werd de Commerciële Omroep door de overheid van het kastje naar de muur gestuurd. Door deze uitspraak kan de vergunning van de Publieke Omroep eindelijk onder de loep worden genomen', aldus Martin Banga.

bron:VCRComments are closed.
%d bloggers liken dit: