Werkgevers uit de Groothandel Aardappelen, Groeten en Fruit hebben de intentie
uitgesproken om 300 banen voor jongeren te creëren. Daarmee is de sector de eerste in 2006 die hierover concrete afspraken wil maken tijdens de CAO-onderhandelingen. In de branche zijn momenteel circa 14.000 mensen werkzaam.

Vakbondsbestuurder Nicole Boonstra: 'We zijn echt blij met de toezegging van de
werkgevers. Ze aarzelden geen moment en zijn daadwerkelijk bereid de jeugdwerkloosheid ook in hun sector te bestrijden. We gaan ook afspraken maken over het scholingstraject van de jongeren, dus het blijft niet bij loze beloften.'
Voor de verdere invulling over instroom en scholing van de jongeren wordt door FNV Bondgenoten, FrugiVenta en NAO (Nederlandse Aardappelorganisatie) de samenwerking gezocht met de Taskforce Jeugdwerkloosheid en het AGF Groothandelsfonds. Het AGF Groothandelsfonds subsidieert de opleidingen.

FNV Bondgenoten heeft begin dit jaar aangegeven tijdens de CAO-onderhandelingen met werkgevers concrete afspraken te willen maken ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. De bond heeft zich ten doel gesteld dit jaar 10.000 leerwerkplekken voor jongeren te creëren.
bron:FNV