Donderdag 27 april om 9.30 uur brengen de FNV-bonden ABVAKABO, AFMP, AOb, MARVER en NPB onder de titel Nu is het zuur genoeg letterlijk en figuurlijk het zuur naar de Tweede Kamer. De bonden overhandigen op dat moment een petitie en een zwartboek en schenken een kruiwagen vol zuur aan leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De FNV-bonden uit de overheids- en onderwijssectoren kwamen eerder in actie voor compensatie van de inkomenseffecten van de nieuwe zorgverzekeringswet. Zij zijn verheugd dat hun roep om compensatie voor gepensioneerde ambtenaren deels is gehoord, maar vinden tegelijkertijd dat de compensatie moet gelden voor alle getroffen groepen. Het kabinet verstrekt nu alleen compensatie aan gepensioneerden uit de zogenoemde kabinetssectoren. Gepensioneerden uit andere overheids-en onderwijssectoren voelen de effecten van de nieuwe zorgverzekeringswet net zo hard.

De Petitie 'Rechtvaardige Compensatie' van ABVAKABO FNV is ondertekend door duizenden mensen die vinden dat ze recht hebben op een rechtvaardige compensatie voor hun achteruitgang in inkomen als gevolg van de nieuwe zorgverzekeringswet. Het zwartboek van onderwijsbond AOb toont aan wat de gevolgen zijn van de achteruitgang in inkomen. Beide worden overhandigd aan een aantal leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid omdat de commissie op deze dag overlegt over koopkracht. De FNV-leden eisen van dit kabinet en van de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer: Rechtvaardige compensatie, nu!
 
bron:ABVAKABO FNV