De heropende onderhandelingen over de CAO Groothandel in levensmiddelen hebben resultaat opgeleverd. Vorige week is tussen FNV Bondgenoten en de werkgevers hierover een akkoord bereikt. Loonsverhoging en pensioen zijn goed geregeld; looptijd van de CAO is van juli 2004 tot juli 2007. Vervroegd uittreden blijft mogelijk en gedurende de looptijd van de CAO krijgt het personeel er in totaal 3 procent (elk half jaar 0,75 procent) loon bij.

FNV Bondgenoten-bestuurder Nico Meijer: 'Onze inzet was om voor wat betreft pensioen,
loonsverhoging en loondoorbetaling bij ziekte op hetzelfde niveau uit te komen als in de supermarktbranche. Hiermee versterken we de arbeidsmarktpositie van de werknemers en is overstappen binnen de levensmiddelensector mogelijk.'

Als de leden instemmen, krijgen de werknemers tot 55 jaar een nieuwe pensioenregeling met als ingangsleeftijd 65 jaar maar met de mogelijkheid om op hun 62e met pensioen te gaan. Voor de werknemers ouder dan 55 jaar blijft de huidige regeling intact.

Ook over de loonaanvulling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn afspraken gemaakt. Werknemers krijgen in elk geval 100 procent in het eerste halfjaar en 90 procent in het halfjaar daarna. In het tweede ziektejaar volgt een uitkering van 80 procent. Bij gedeeltelijke werkhervatting in het tweede ziektejaar ontvangt de werknemer een aanvulling tot 90 procent.

In de zomer wezen de leden van FNV Bondgenoten een eindbod van de werkgevers, zoals de groothandels Schuitema, Makro en Lekkerland, af. Het resultaat dat vorige week uit het CAO-overleg rolde, wordt met neutraal advies aan de leden voorgelegd. Meijer: 'De
onderhandelingen zijn heel moeizaam verlopen. De partijen hebben elkaar het leven flink zuur gemaakt. De overheidsmaatregelen op het gebied van pensioen en arbeidsongeschiktheid speelden daarbij een dominante rol. Veel van onze eisen, zoals die over werktijden, scholing, ouderenbeleid en reiskosten hebben het daardoor niet gehaald.'

In de groothandel in levensmiddelen zijn circa 20.000 mensen werkzaam; FNV Bondgenoten is verreweg de grootste vakbond in de levensmiddelensector.

bron:FNV