FNV Bondgenoten vindt dat het eindbod van Philips voor een nieuwe CAO voldoende positieve elementen bevat om het aanstaande woensdag met haar kaderleden te bespreken. Joke Hubert, vakbondsbestuurder FNV Bondgenoten: 'Het waren bijzonder lastige CAO-onderhandelingen. Philips wilde eigenlijk alleen maar praten over het afschaffen van zekerheden'.

Sinds de bonden en Philips na 27 mei weer in gesprek zijn geraakt heeft Philips veel water bij de wijn gedaan en op alle dossiers geschoven. Hubert: 'We moesten van heel ver komen. Ik kan moeilijk ontevreden zijn, want Philips heeft echt bewogen. Toch zie ik ook dat met dit eindbod een aantal zekerheden wordt afgeschaft'.
Vooral op het pensioendossier bestond er een groot verschil van mening. In het eindbod van Philips, dat nu voorligt, kan nagenoeg iedereen op dezelfde leeftijd (62,5 jaar) stoppen met werken. Alleen een groep werknemers in de hogere salarisklassen zal ongeveer 2,5 maand langer moeten werken. Voor de pensioenregeling moeten de werknemers bij Philips wel de leeftijdsgebonden vrije dagen inleveren. Hierdoor wordt de rekening, volgens FNV Bondgenoten, teveel bij de werknemers neergelegd. Ook 0,5 procent loonsverhoging gaat naar de pensioenregeling. In de driejarige CAO ontvangen de Philips medewerkers, 0,75 procent per 1 juli .05, op 1 juli .06 en .07 ontvangen zij 1,25 procent.

Over aanvulling bij ziekte is afgesproken dat werknemers het eerste half jaar 100 procent ontvangen, het tweede half jaar 90 procent en het derde half jaar 80 procent. In het vierde half jaar ontvangen zij 70 procent. Het percentage dat zieke medewerkers daadwerkelijk werken bepaalt hun uiteindelijk inkomensniveau. Dit niveau ligt ongeveer vijf procent lager dan de bonden hadden gewild.

bron:FNV bondgenoten