Vrijdagochtend heeft FNV Bondgenoten een finaal eindbod ontvangen van de HEMA-directie. 'Het is onvoorstelbaar dat de directie met een dergelijk bod durft te komen. Op geen enkel punt komen ze tegemoet aan ons ultimatum. Sterker nog, het kan in de nabije toekomst ook een verslechtering inhouden voor het huidig personeel. Dit eindbod getuigt van geen enkel respect voor de werknemers', aldus Margreet Jansen, bestuurder FNV Bondgenoten.

De directie wil met de bond praten over een zogeheten 'people fund'. Medewerkers dienen de vaste toeslagen voor overwerk en werken in het weekend alsmede de kerstgratificatie te storten in dit fonds. Pas bij het behalen van een bepaald resultaat krijgen medewerkers een vergoeding voor gemaakte overuren, werken in het weekend en/of tijdens feestdagen. De bond vreest dat het huidig personeel er ook de dupe van zal worden omdat ze niet meer uren kan gaan werken en niet langer wordt ingezet op toeslaguren aangezien de HEMA-directie nieuw personeel lager wil gaan belonen.

Inzet van het ultimatum aan HEMA is 1,25% loonsverhoging vanaf 1 februari 2005, geen
verdere afwijkende afspraken voor nieuwe medewerkers en een ongewijzigde verlenging van de rest van de CAO. De HEMA-directie komt echter met 1% loonsverhoging vanaf 1 november 2005 en afwijkende afspraken voor nieuwe medewerkers. Hierdoor komt het loon van nieuw verkooppersoneel 16% lager te liggen dan nu het geval is. De jeugdlonen dalen in het voorstel met 8,5% ten opzichte van het huidige niveau.

De afwijkende afspraken voor nieuwe werknemers benadelen met name jongeren en zijn daarmee in strijd met de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Er is geen reden te bedenken waarom jongeren 16% minder zouden moeten verdienen dan het huidig personeel. Daarnaast worden ook herintreedsters à©n tijdelijke krachten getroffen door de afwijkende afspraken voor nieuwe medewerkers. Uitgangspunt van FNV Bondgenoten is gelijk loon voor gelijk werk. Met een loonsverschil van 16% is daar bepaald geen sprake van.

'Ondanks dit slechte eindbod willen we toch in gesprek blijven met de HEMA-directie. We stellen dan ook voor om een afkoelingsperiode van drie weken in te lassen. We hopen dat de directie ons gedurende deze periode uitnodigt voor een gesprek om tot een akkoord te komen. Zodat we alsnog een goede CAO voor al het personeel kunnen afsluiten, voor nu en in de toekomst', aldus Margreet Jansen. 'Het ultimatum blijft onverminderd van kracht maar met deze handreiking verwachten we een opening voor een gesprek met de HEMA-directie.'

bron:FNV