Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een samenwerkingsverband tussen de sociale partners in de klein metaal en commerciële verzekeraars. In lijn met de CAO komt in de klein metaal een uitgekiend aanbod van WIA-verzekeringen beschikbaar. Hierdoor worden de WIA-risico's gezamenlijk afgedekt voor de 400.000 werknemers en de 33.000 werkgevers in de sector.

'Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben de regie in handen waardoor we gezamenlijk de instroom vanuit de klein metaal in de WIA verder kunnen verminderen. Bovendien bepalen we
de premiehoogte en polisvoorwaarden', aldus Jan Berghuis CAO-onderhandelaar van FNV bondgenoten in de klein metaal. 'De kwaliteit van deze verzekeringen is zeer hoog en de
premie voor deze verzekeringen wordt zeer concurrerend. Vooral in de eerste jaren zullen er forse premiekortingen worden gegeven.'
In eerste instantie worden twee verzekeringen aangeboden, één om het zogenaamde WGA-hiaat (voorheen het 'WAO-gat') af te dekken. De andere verzekering dekt het inkomensverlies af dat optreedt als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt. Door de nieuwe wet heeft de werknemer dan geen recht meer op een uitkering en moeten werknemer en werkgever samen een oplossing bedenken. De WIA-bodemverzekering geeft maximaal 7,5 jaar lang een aanvulling tot 100% van het arbeidsongeschiktheidspercentage mits de werknemer werkzaam blijft in de klein metaal.

In de loop van de zomer wordt een derde product aangeboden, de WGA-basisverzekering. Per 1 januari 2007 kan een werkgever ervoor kiezen om uit de publieke uitvoering door het UWV te
stappen. De eerste tien jaar van de WGA komen dan voor zijn eigen risico. De WGA-basisverzekering dekt deze risico's af en de premie wordt concurrerend met die van
het UWV.
In het samenwerkingsverband zitten vertegenwoordigers van NV Schade (de eigen bedrijfstakverzekeraar), Mn Services (administrateur van de sector) en de commerciële verzekeraars Achmea, Bovenmij en Interpolis. De Nederlandse Bank moet als toezichthouder de plannen nog goedkeuren.
bron:FNV