FNV Bondgenoten organiseert samen met negen grootverbruikers in de basisindustrie - waaronder Akzo Delfzijl en aluminiumsmelter Aldel Corus Delfzijl -  en de gezamenlijke OR'en Eemsmond een demonstratie tegen de explosief gestegen energieprijzen. De demonstratie wordt gehouden op maandag 7 november en start om 12.30 uur bij Wegrestaurant 'Schipper' in Farmsum te Delfzijl.

Zowel de vakbonden als werkgevers roepen de Nederlandse overheid op de werkgelegenheid in de industrie te beschermen door energiebedrijven te dwingen hun prijzen te dempen. Als de regering niet ingrijpt, dan kan dit gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de energie-intensieve bedrijven, de contractors à©n voor de afhankelijke werkgelegenheid. In de energie-intensieve industrie werken circa 18.000 mensen.

Om 14.00 uur start de manifestatie met de oproep aan de overheid door onder anderen Anja Jongbloed, hoofdbestuurder FNV Bondgenoten. Hierna volgt een forumdiscussie waarin onder anderen de heer Aalders (KvK Groningen), de heer Berreman (Europees Parlement PvdA), mevrouw Van Dijken (Tweede Kamerlid PvdA) zitting nemen.

'Het deugt gewoon niet dat de stroomprijs in Nederland 20% hoger ligt dan in onze
buurlanden. We zijn afhankelijker van gas dan andere Westeuropese landen, maar betalen er notabene meer voor. En dat terwijl we het voor 2 eurocent per kubieke meter uit de grond halen. De Nederlandse industrie moet met à©à©n hand op de rug gebonden de concurrentie aangaan met andere landen', aldus Anne van Dijk, bestuurder FNV Bondgenoten.

Al jaren is de Nederlandse stroomprijs 20% hoger dan in de ons omringende Europese landen door monopolievorming en het niet ingrijpen van de overheid. Daarnaast wordt in Nederland de stroomprijs niet gedempt zoals in onze buurlanden, waardoor de grootverbruikers eenvijfde meer betalen dan hun buitenlandse concurrenten. Voor grootverbruikers betekent dit een explosieve groei in de energiekosten die de werkgelegenheid à©n de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie sterk benadelen.

Indien de regering niet ingrijpt en zorgt voor een stabielere prijsontwikkeling, heeft ook de hoge gasprijs nadelige gevolgen voor de Nederlandse werkgelegenheid. De gasprijs is gekoppeld aan de olieprijs, met als gevolg dat gasimport voor ons zeer onvoordelig is. De gestegen olieprijs zet de grootverbruikers van gas in Nederland in toenemende mate onder druk.

Van Dijk: 'De koppeling tussen olie en gas moet worden losgelaten. Voor de prijsstelling dient de Gasunie zich te richten op een gemiddelde van de brandstofprijzen, dus ook kolen en de gasprijzen buiten West-Europa.'

Door efficiënter te werken onderving de industrie de nadelige gevolgen van de hogere
stroomprijs. Tezamen met de gestegen olieprijs wordt de industrie verder onder druk gezet temeer omdat de overige Europese landen de stroomprijs dempen ten faveure van hun eigen industrie. Deze ongelijke concurrentie dreigt grote gevolgen te hebben voor de Nederlandse werkgelegenheid.

bron:FNV