Vandaag is bekendgemaakt dat Jefferson Smurfit Group en Kappa Packaging een officieel adviesaanvraag om te fuseren indienen bij de Europese Mededigingsautoriteit. Bestuurder Dick Heinen van FNV Bondgenoten zet kanttekeningen bij de voorgenomen fusie. 'De Jefferson Smurfit Group heeft straks 58,3% van de aandelen in handen. Dat is geen fusie, dat is een overname.'

De bedrijven willen - vooruitlopend op de reactie van de EMA -  een aantal
bedrijfsonderdelen 'vervreemden' om te voldoen aan de Europese criteria. Het beteft drie fabrieken in Denemarken, drie in Zweden en twee in Nederland, te weten Smurfit De Halm Karton BV in Hoogkerk en Kappa Attica BV in Oude Pekela.
Heinen: 'Op de vraag wat deze vervreemding in concreto betekent heeft de huidige bestuursvoorzitter van Kappa Packaging, Frits Beurskens, herhaaldelijk geantwoord dat voornoemde twee bedrijven niet worden gesloten maar verkocht als de Europese Commissie instemt met de aanvraag. Mocht zij hier geen genoegen mee nemen dan komen ongetwijfeld andere bedrijfsonderdelen ook in aanmerking. Wat betekent dit voor het aantal arbeidsplaatsen? FNV Bondgenoten wil een garantie voor de werkgelegenheid, de bestaande arbeidsvoorwaarden en de pensioenregelingen. Bovendien blijft ook voor het gefuseerde bedrijf de noodzaak tot efficiënter produceren bestaan. Houdt dit dan een verdere
rationalisering van de bedrijfsonderdelen in?'

De gezamenlijke omzet bedraagt 7,6 miljard euro en wereldwijd werken in totaal 42.800 mensen bij Jefferson Smurfit en Kappa Packaging. De bedrijven hebben gezamenlijk 414 fabrieken in 23 Europese landen, 9 Latijnsamerikaanse landen en Canada.

bron:FNV