Er dreigt vanaf 1 januari 2006 een ramp voor de taxibranche waar zowel werknemers als reizigers slachtoffer van worden. Vanaf die datum dienen bijna alle taxichauffeurs hun wettelijk verplicht examen voor hun chauffeurspas naar behoren te hebben afgelegd. Hebben ze dat niet, dan mogen ze niet rijden. Met als gevolg dat honderdduizenden gebruikers van cvv-, zittendzieken-, scholieren- en gehandicaptenvervoer begin volgend jaar tevergeefs op hun taxi(busje) staan te wachten.

FNV Bondgenoten probeert de dreiging af te wenden door zijn leden op te roepen de opleidingskosten te claimen bij hun werkgever. 'Die is volgens de CAO Taxi verplicht om de opleiding en het examen van zijn werknemers te vergoeden', zegt bestuurder Remko Mast van FNV Bondgenoten. 'Maar ze houden de hand op de knip en hopen dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de deadline opschuift. Het aantal geslaagde chauffeurs blijft sterk achter op de verwachting. Ik heb er al een aantal keer voor gewaarschuwd, maar die
signalen worden door de branche weggewimpeld'.

FNV Bondgenoten heeft voor zijn leden nu een standaardbrief gemaakt, die ze kunnen gebruiken om hun opleidingsclaim en kosten bij hun werkgever kunnen neerleggen. Met de brief kan een chauffeur zijn baas vragen wanneer hij zijn opleiding en examen kan afleggen. De brief wijst op de deadline van 1 januari 2006. Werknemers kunnen met de brief ook een claim van inkomstenderving door het niet bezitten van een geldige taxipas bij hun baas neerleggen. Mast hoopt dat een stroom van dergelijke brieven de werkgevers wakker schudt: 'Werknemers
en reizigers mogen niet het slachtoffer worden van de zuinigheid van de taxiwerkgevers'.

bron:FNV