FNV Bondgenoten heeft Hema vandaag per brief laten weten dat het winkelbedrijf de CAO die het onlangs met vakbond VHP heeft afgesloten, moet intrekken. Gaat Hema hier niet op in, dan zal FNV Bondgenoten via een kort geding alsnog Hema dwingen dit te doen.

FNV Bondgenoten heeft al sinds eind oktober een CAO-conflict met de Hema. Het bedrijf wil in de CAO regelen dat nieuwe werknemers slechtere arbeidsvoorwaarden krijgen dan het huidige personeel. Voor de bond is dat onacceptabel. De Hema heeft onlangs echter de vakbond voor hoger personeel VHP bereid gevonden wel die CAO af te sluiten. Volgens FNV Bondgenoten is die afspraak niet rechtmatig, omdat de VHP alleen het hoger personeel vertegenwoordigt en niet het winkelpersoneel. Het merendeel van het personeel mag niet eens lid worden van de VHP. Hema en de VHP zijn dus niet gerechtigd samen de Hema-CAO overeen te komen die voor deze Hema-werknemers geldt.

Het CAO-conflict tussen Hema en FNV Bondgenoten draait voornamelijk om het punt  van de slechtere beloning van toekomstig personeel. 'Jongeren en vrouwen worden dan de dupe. Ze zouden 8 tot 21 procent minder gaan verdienen dan het huidige personeel', zegt Margreet Jansen, bestuurder van FNV Bondgenoten. 'Ons uitgangspunt is een fatsoenlijke en gelijk loon voor gelijk werken. Een CAO met zulke verschillen zullen wij niet tekenen'.

bron:FNV