Middels een kort geding willen de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV het winkelbedrijf Hema dwingen het CAO-akkoord met VHP Vendex KBB in te trekken. Op de sommatie van de bond om de CAO in te trekken is het winkelbedrijf Hema niet ingegaan. FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond hebben al sinds eind oktober een CAO-conflict met de Hema. Het bedrijf wil in de CAO regelen dat nieuwe werknemers slechtere arbeidsvoorwaarden krijgen dan het huidige personeel. Voor de bonden is dat onacceptabel.

Echter, de vakbond voor hoger personeel VHP is wel akkoord gegaan met die Hema-CAO. Volgens FNV Bondgenoten en het CNV is die afspraak niet rechtmatig, omdat de VHP alleen het hoger personeel vertegenwoordigt en niet het winkelpersoneel. Het winkelpersoneel kan niet eens lid worden van de VHP. Hema en de VHP zijn dus niet gerechtigd samen de Hema-CAO overeen te komen die voor deze Hema-werknemers geldt.

Het CAO-conflict met Hema draait voornamelijk om het punt van de slechtere beloning van toekomstig personeel. 'Een loon van maximaal 1330 euro vinden wij schandalig laag, mensen  komen daarmee in de armoedeval terecht. Mede daarom tekenen wij niet,' zegt Margreet Jansen, bestuurster van FNV Bondgenoten. 'En aangezien het VHP niet het winkelpersoneel vertegenwoordigt mag de VHP de CAO helemaal niet afsluiten.'

bron:FNV