Steeds meer mensen, vaak van buitenlandse afkomst, krijgen te maken met een AOW-gat omdat ze een tijd niet in Nederland hebben gewoond. Nu de eerste generatie migranten met pensioen gaan, wordt het AOW-gat steeds duidelijker.

Om mensen over de gevolgen hiervan te informeren, start FNV Bondgenoten volgende week een campagne. Op 7 en 14 oktober worden bij moskeeën, theehuizen en op markten flyers uitgedeeld en wordt het publiek aangesproken, later volgen informatiebijeenkomsten. Op 24  november is er een debat in Nieuwspoort in Den Haag en er wordt richting de politiek actie ondernomen voor een betere AOW-regeling.

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat ze een AOW-gat hebben. Normaal gesproken heeft iemand recht op volledige AOW als degene tussen 15 en 65 jaar continu in Nederland heeft gewoond. Maar als men tussen hun 15e en 65e langer dan een jaar in het buitenland heeft gewoond, wordt over die periode geen AOW opgebouwd.  Per jaar scheelt dat 2 % (50 jaar x 2 %= 100%) opbouw, met als gevolg dus een AOW-gat.  Een korting van 40 % is dus heel goed mogelijk. Dit terwijl de AOW alleen een uitkering op het sociaal minimum is. Op dit moment hebben al meer dan 360.000 mensen, vaak migranten die op latere leeftijd naar Nederland
zijn gekomen, een AOW-gat. Nu steeds meer migranten de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, wordt het probleem zichtbaar. Sommige mensen hebben recht op een aanvullende bijstandsuitkering via de gemeente, maar lang niet iedereen weet dat. Het probleem wordt de komende periode groter: over tien jaar wordt een kwart van alle AOW-ers gekort.

Voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten bezoekt aanstaande vrijdag een moskee. "De FNV besteedt al langer aandacht aan dit probleem. Het is logisch dat we de mensen gaan opzoeken, want zij komen niet zo gemakkelijk naar ons. Als de berg niet tot Mohammed wil komen, moet Mohammed naar de berg gaan."De FNV wil dat de bestaande AOW-regeling wordt verbeterd: een volledige AOW-uitkering voor iedereen die tussen zijn vijftiende en 65e jaar veertig jaar in Nederland heeft
gewoond. Ook moeten er meer mogelijkheden komen om belastingvrij te sparen voor pensioen. "We zullen opnieuw aankloppen bij de politiek", zegt Van der Kolk. "We moeten druk zetten om aan deze onrechtvaardige regeling een eind te maken. En we willen een vorm van maatschappelijke actie ontplooien met de stem van de mensen zelf."

bron:FNV