FNV Bondgenoten is zeer tevreden met het besluit van Minister de Geus om de VIA-CAO niet toe te staan. De VIA-CAO, die zou moeten gelden voor Poolse werknemers die tijdelijk in Nederland werken via een uitzendconstructie, zorgde voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden en verdringing van Nederlandse arbeidskrachten. De VIA-CAO was in strijd met een van de belangrijkste uitgangspunten van FNV Bondgenoten: gelijk loon voor gelijk werk.

Marcel Nuyten, bestuurder FNV Bondgenoten: 'Deze beslissing van De Geus pakt positief uit voor zowel de Poolse als de Nederlandse werknemers. Via de ABU-CAO hebben de Polen,  die in Nederland via een uitzendbureau werken, nu recht op een redelijk loon en goede afspraken over bijvoorbeeld werktijden en loondoorbetaling bij ziekte. Voor de Nederlandse werknemers geldt dat er minder sprake zal zijn verdringing omdat werkgevers met Polen niet goedkoper uit zijn'.

FNV Bondgenoten verzet zich al langer tegen dergelijke CAO's die worden afgesloten door vakbonden zonder leden. De vakbond hoopt dat Minister De Geus ook in andere sectoren deze nepcao's aanpakt.

bron:FNV