FNV Bondgenoten voorziet dat Unilever binnen enkele jaren al zijn productie uit west
Europa heeft weggehaald. Volgens FNV Bondgenoten-bestuurder Lucas Vermaat is het beleid van het concern er opgericht productie te verplaatsen naar lagelonenlanden. 'Ik denk dat over vijf jaar zeker vijf  van de zeven Unilever fabrieken, met daaraan gekoppeld de nodige mensen op de verkoopunits en ondersteunende diensten, vertrokken zijn als we Unilever nu niet proberen te stoppen', aldus Vermaat.

Kort geleden kondigde Unilever al plannen aan om de Shared Services diensten in Europa te outsourcen. Dat  kost in Europa 2500 banen. In Nederland gaan daarbij 220 banen verloren. Eenzelfde aantal verdwijnt bij de IT-afdeling. Daarnaast zal bij een  reorganisatie bij Calvà© een derde van het personeel het veld ruimen (60  arbeidsplaatsen). 'En dat is alleen nog maar de zeer korte termijn. De rest van 2006 zal zeker meer brengen, aangezien dit indicatief is voor het huidige beleid van het beleid van het bedrijf', zegt Vermaat.

'Het beleid van Unilever om te groeien van de afgelopen jaren heeft onvoldoende resultaten opgeleverd. Hun antwoord daarop is kosten besparen over de rug van het personeel door banen te verplaatsen naar bijvoorbeeld Polen en India', zegt Vermaat. 'Dat staat ze netjes: Unilever heeft altijd de mond vol dat het een sociaal bedrijf is, maar nu haalt het net zo makkelijk werkgelegenheid weg en dumpt die in landen waar de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden erbarmelijk zijn en niet door vakbonden gecontroleerd kunnen worden.'

De vrees van FNV Bondgenoten wordt gedeeld door vakbonden en ondernemingsraden bij
Unilever in heel Europa. Vandaag sturen zij gezamenlijk een brief naar de top van
Unilever. In de brief eisen ze dat het concern zijn beleid herziet en daar met de bonden over gaat overleggen. De bonden willen behoud van werkgelegenheid in West Europa. Ook worden in de brief acties aangekondigd tegen het beleid om onderhandelingen hierover met de bonden te forceren. Op donderdag 1 december zullen in heel Europa daarom demonstraties plaatsvinden. In Nederland zijn dan zelfs stakingen niet uitgesloten, omdat hier ook nog een geschil over de pensioenen speelt.

Unilever in Nederland telt ongeveer 5000 werknemers. In totaal werken er wereldwijd bij het concern rond de 223.000 mensen.

bron:FNV