FNV Bondgenoten wil samen met het Ministerie va Verkeer en Waterstaat en de werkgevers in de transportsector om de tafel om nader te overleggen over een mogelijke 48-urige werkweek. Dat schrijft de bond in een brief aan werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). De bond is bang dat een te snelle invoering zal leiden tot een inkomensachteruitgang bij chauffeurs van ongeveer 15%.

Een 48-urige werkweek in de transportsector is dichtbij. Het ministerie van Verkeer &
Waterstaat dreigt te besluiten de Europese Richtlijn 2002/15/EG over de invoering van een nieuwe arbeidstijdenregeling (de 48-urige werkweek) in het wegvervoer onverkort in te voeren. De reden hiervoor is dat de werkgevers het aanbod van het ministerie om te
overleggen over de invulling van de regeling, hebben afgewezen.

Bestuurder Jan Heilig van FNV Bondgenoten: 'Deze snelle invoering zal leiden tot een
onmogelijke situatie voor de sector en de maatschappij. Uitgaande van een gemiddelde
huidige werkweek van 59 uur, dat heeft TNO dit jaar uitgerekend, leidt een onmiddellijke invoering van een 48-urige werkweek tot een groot tekort aan chauffeurs, met als gevolg lege schappen in de winkels en een tekort aan voorraden bij bedrijven. Daarnaast zal de verkorting van de werkweek leiden tot een inkomensachteruitgang voor chauffeurs van ongeveer 15%. Dit is voor ons echt onacceptabel'.

In een brief aan TLN schrijft FNV Bondgenoten te willen praten over een oplossing van de problematiek. Heilig: 'We hebben de werkgeversorganisaties al herhaaldelijk opgeroepen met ons en het ministerie afspraken te maken over invulling en fasering van de nieuwe werktijdenregeling. Ik vind het dan ook vervelend om te lezen dat TLN aan zijn leden schrijft dat wij niet willen meewerken aan een oplossing voor dit probleem. Niets is minder waar. Bovendien pleiten wij voor afspraken die in alle Europese landen gelden om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Vandaag hebben we ze daar nog maar eens een brief over gestuurd'.

Op dit moment lopen de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor het wegvervoer. In sector werken in Nederland ongeveer 135.000 mensen.

bron:FNV