FNV Bondgenoten stapt naar de rechter om Kropman Installatietechniek te dwingen tot naleving van de CAO-afspraken over arbeidsduurverkorting. De bond maakt bezwaar tegen de afspraak tussen de directie en de ondernemingsraad om dit jaar 2 ADV-dagen in te leveren. De directie heeft hiervoor geen officiële dispensatie aangevraagd, dus de afspraak is in strijd met de CAO.

Vakbondsbestuurder Jan Verhoeven: 'Kropman moet zich gewoon houden aan de CAO-afspraken. De werknemers hebben recht op 13 ADV-dagen, daar mag niet zomaar in worden gekort. Niet alleen gaat het ten koste van hun vrije tijd, maar het werkt ook concurrentie binnen de branche op arbeidsduur in de hand. Een CAO zorgt er juist voor dat er op collectieve arbeidsvoorwaarden niet wordt geconcurreerd.'
Eind vorig jaar wilde Kropman een aantal efficiëntiemaatregelen doorvoeren. Om een besparing op de arbeidsvoorwaarden te realiseren, kwam de bond de directie tegemoet met het voorstel om twee ADV-dagen in te leveren. Deze dagen zouden op termijn weer worden teruggegeven aan het personeel. De directie ging echter niet op dit aanbod in. 'Nu hebben ze dus zonder overleg met de bonden deze afspraak met de OR gemaakt. Werknemers mogen individueel bezwaar maken, maar uiteraard doen ze dit niet zo snel omdat ze bang zijn dat ze hier persoonlijk op worden aangekeken', aldus Verhoeven. Zowel FNV Bondgenoten als CNV Bedrijvenbond en De Unie stappen naar de rechter om Kropman alsnog te dwingen tot naleving van de CAO. Kropman Installatietechniek verricht installatiewerk in de gezondheidszorg, industrie en de nutsbedrijven. Met acht vestigingen verspreid over het hele land en 800 werknemers is
Kropman één van de grotere installatiebedrijven in Nederland.

bron:FNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular