Vandaag is bekend geworden dat FNV Bondgenoten het kort geding heeft gewonnen dat de bond tegen Philips had aangespannen inzake het eenzijdig afschaffen van de
groepsvervoersregeling. De rechtbank in Den Bosch oordeelde dat Philips na 1 januari 2006 de groepsvervoersregeling in zijn huidige vorm dient te handhaven dan wel moet zorgen voor een soortgelijke vervoersvoorziening.

We zijn uitermate blij met de uitspraak van de rechter,' aldus vakbondsbestuurder Joke Hubert. 'Voor de 200 medewerkers die gebruikmaken van de regeling betekent dit dat ze probleemloos en op tijd op hun werk kunnen komen.' De groepsvervoersregeling deed zijn intrede eind jaren 60 en is volgens de bond daarmee na verloop van tijd onderdeel gaan uitmaken van de arbeidsvoorwaarden. De regeling voorziet in het vervoer van medewerkers die hetzij door afstand hetzij door omstandigheden niet op eigen gelegenheid naar het werk kunnen komen. In januari 2005 gaf Philips aan de gebruikers van deze regeling te kennen dat er veranderingen in het groepsvervoer zouden komen. Uiteindelijk resulteerde dit in een aanbod van Philips, namelijk de gebruikers zouden vanaf 1 januari 2006 een financiële tegemoetkoming ontvangen en voor eigen vervoer moeten gaan zorgen. Hubert: 'Niet alleen de 200 gebruikers maar ook wij stonden voor een voldongen feit. Philips heeft over de hoofden van haar medewerkers een beslissing genomen. Toen de Centrale Ondernemingsraad hierop ageerde bleek er geen ruimte te zijn voor alternatieven. Het besluit stond vast. De financiële vergoeding die Philips biedt is bij lange na niet genoeg voor bijvoorbeeld de aanschaf en het onderhoud van een auto.' Sommige medewerkers zijn niet in het bezit van een rijbewijs, zodat zij zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Veel gebruikers van de regeling wonen in België, wat zou betekenen dat zij niet (tijdig) op het werk kunnen komen en/of met zeer lange reistijden
van 4 uur of meer per dag zouden worden geconfronteerd. Het aanbieden van een financiële compensatie zou deze problemen niet oplossen. Volgens Philips is de regeling niet rendabel omdat er 'slechts' 200 mensen gebruik van maken. Het vervoer zou bovendien onbeheersbaar zijn geworden en omdat iedereen tijdig is
geïnformeerd is er volgens Philips gelegenheid genoeg om zelf voor een alternatief te zorgen. Echter, de rechtbank oordeelde dat deze argumenten niet steekhoudend waren en stelde Philips in het ongelijk. De groepsvervoersregeling mag door Philips niet eenzijdig worden afgeschaft.
bron:FNV