Tilnormen moeten verankerd blijven in wet- en regelgeving. Dat zegt Dick van Haaster van FNV Bouw vandaag in zijn toespraak voor de bondsraad in Wageningen. Alleen dan kan paal en perk worden gesteld aan het zware werk op bouwplaatsen. Het wettelijke kader is belangrijk, want daardoor is iedere werkgever er aan gebonden en kan de Arbeidsinspectie ook toezien op de naleving.

In het arboconvenant bouw dat in november 2005 na vier jaar werd afgesloten maakten de sociale partners in de bouw met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afspraken over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Eén van de resultaten was dat normen uit A-bladen van de Stichting Arbouw in de wet- en regelgeving werden verankerd. Amper twee maanden verder haalt staatssecretaris Van Hoof een streep door de tilnormen. Terwijl die er juist samen met de werkgevers vanuit het convenant is ingebracht.FNV Bouw keurt deze ommezwaai van Van Hoof fel af en weet zich gesteund door de organisatie van ZZP-ers en de CONGA, de organisatie van gespecialiseerde aannemers in de bouw.
FNV Bouw zal ook steun zoeken bij werkgeversorganisatie Bouwend Nederland en rekent erop dat zij standvastiger is dan de staatssecretaris. De tilnormen moeten in de wet verankerd blijven - alleen dan zullen alle werkgevers en werknemers er altijd naar moeten handelen. Hetzelfde geldt voor normen over gevaarlijke stoffen. Ook op dat vlak mag Europa geen reden zijn om hier in Nederland bestaande betere normen uit te hollen. In zijn toespraak zegt Dick van Haaster: 'Binnen de FNV wordt steeds meer getwijfeld aan het nut van SER-adviezen. Dit kabinet graait in SER-adviezen alsof het snoeptrommeltjes zijn. Dat is onacceptabel. Als Van Hoof doorzet, zal FNV Bouw de geloofwaardigheid van de SER nadrukkelijk ter discussie stellen.'
bron:FNV