Om de jeugdwerkloosheid effectief te bestrijden, zijn individuele opleidingen nodig. FNV Bouw vindt dat daaraan een deel van de gelden besteed moet worden die de Werktop voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid ter beschikking heeft gesteld. Elke leerling moet een vak kunnen leren op een manier die aansluit bij haar of zijn interesse, achtergrond en opleidingsniveau, vindt de bond.

Het bestaande 'duale stelsel' is te star, vindt FNV Bouw. Nu is de keuze óf 4 dagen werken en 1 dag school óf 5 dagen school met perioden van stage. Maar steeds meer verschillen leerlingen in achtergrond, niveau en zicht op een toekomstige werkplek. Dat vraagt om een flexibele manier van opleiden, met een Persoonlijk Opleidingsplan (POP) voor elke leerling. Geld van de Werktop moet beschikbaar komen, aldus FNV Bouw, voor het ontwikkelen van deze POP's en voor het flexibel maken van de opleidingen. Dan kan elke leerling een vak leren. Dat vormt een belangrijk element in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Bovendien is het een noodzakelijke bijdrage aan de Nederlandse economie, want goede vakmensen heeft het bedrijfsleven hard nodig.
bron:FNV