De jarenlange strijd om 'werk of winter-WW' is beslecht. Dat blijkt uit een brief van Minister De Geus aan de Tweede Kamer. Werknemers die herhaaldelijk werkloos worden, hebben weer recht op WW. Tegelijkertijd voert Minister De Geus voor bouw, schilders, horeca, agrarisch bedrijf en culturele instellingen 'premiedifferentiatie' in als rem op herhaalde werkloosheid. Korte contracten worden daarmee voor werkgevers duurder, langlopende contracten goedkoper. FNV Bouw is blij met deze overwinning. Sinds de herfst van 2002 voerde de bond er actie tegen.

 

De brief van Minister De Geus dateert van 23 augustus, maar viel eerder nog niet op. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt erin het advies te volgen van de SER-commissie Sociale Zekerheid. Deze raadde aan in de genoemde vijf sectoren premie te heffen naar gelang de duur van het contract: dus meer premie op korte en minder op langlopende contracten. Net als de SER-commissie vindt ook De Geus dat er een stevig verschil moet bestaan tussen beide premies. Teruggave van premie als een kortdurend contract alsnog in een langlopend wordt omgezet, vindt De Geus geen goed idee. Dat zou werkgevers niet stimuleren om vanaf het begin over vast werk na te denken.

Tegelijk met de invoering van premiegroepen, vervalt het verbod op WW aan werknemers die meerdere malen achter elkaar bij dezelfde werkgever in dienst waren. Een klinkende overwinning voor FNV Bouw, die tegen dat verbod op 'winter-WW' fel actie voerde. Het trof vooral schilders en werknemers in de grond-, weg- en waterbouw, die geheel buiten hun schuld in de bijstand dreigden te raken. Dankzij FNV Bouw kwamen er in die sectoren noodregelingen. Maar de bond bleef bij de politiek hameren op een structurele oplossing: premiedifferentiatie. FNV Bouw heeft zich echter steeds op het standpunt gesteld dat het hier niet om seizoenswerk gaat. Inmiddels is in de schilderssector het project '4seizoenenonderhoud' op gang gekomen. Daarbij streven alle partijen in de schilderssector ernaar werknemers het hele jaar door aan het werk te houden. Spreiding van opdrachten en doorwerkmaatregelen zijn daarvoor nodig. Ook een 'jaarmodel' past in de reeks van maatregelen, waarbij werknemers in de zomer meer uren draaien, in de winter minder. Mits met een werkgarantie, het jaar rond. En daar hoort dan straks een lagere WW-premie bij.

bron:FNV