Het FNV Bureau Beroepsziekten heeft namens een cliënt bij het Medisch Tuchtcollege te Amsterdam een klacht ingediend tegen een medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij. Het FNV-bureau beschuldigt de arts ervan zijn medisch beroepsgeheim te hebben geschonden.

Volgens het Bureau Beroepsziekten van de FNV zou de arts het medisch dossier van een cliënt van haar aan de werkgever hebben doorgespeeld. Dit is in strijd met de wet BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg) die de bevoegdheden van o.a. medici regelt.

De patiënt waarvoor Bureau Beroepsziekten het opneemt, lijdt aan de gevreesde 'schildersziekte'OPS, veroorzaakt door het jarenlange gebruik van oplosmiddelen op het werk. De werkgever die daarvoor door de FNV aansprakelijk werd gesteld, gaf de zaak - zoals gebruikelijk - in handen van een verzekeraar. Die schakelde op zijn beurt weer een medisch adviseur in. Deze vroeg bij Bureau Beroepsziekten het medisch dossier van de OPS-patient op, waarop het bureau hem dit toestuurde.

Tijdens de procedure over de aansprakelijkheidsstelling overlegde de advocaat van de werkgever tot verbazing van de FNV-advocaten het volledige medische dossier aan de rechtbank. Daarop besloot de FNV een klacht in te dienen tegen de arts.

De aanklacht tegen de medisch adviseur van de verzekeraar maakt onderdeel uit van een welbewuste strategie van het FNV Bureau Beroepsziekten. Juist die medische disciplines die een sleutelrol spelen bij aansprakelijkheidsprocedures namens werknemers met een beroepsziekte wil het bureau op de korrel nemen. Zo lopen er nog zaken tegen een arbo-arts en een verzekeringsarts wegen het manipuleren van de feiten.

bron:FNV