De FNV houdt volgende week een meldweek rondom de aangescherpte herkeuringen van WAO'ers. De week wordt geopend door de Kamerleden Gerda Verburg (CDA) en Jet Bussemaker (PvdA). Dat meldt FNV e-Magazine van 16 november 2005.

Tijdens de meldweek - van 21 tot en met 27 november - kunnen mensen hun positieve en negatieve ervaringen kwijt op een speciaal telefoonnummer. Een FNV-medewerker zal met de beller een enquàªte invullen. Ook via internet kunnen leden hun ervaringen kwijt.

"We willen de goede en minder goede berichten van WAO'ers over de beoordeling in kaart brengen", zegt FNV's vice-voorzitter Ton Heerts.

Achteruitgang
De voorspelling was dat ongeveer een kwart van de betrokken mensen in een lagere uitkering terecht zou komen, maar dat blijkt nu ongeveer de helft. De achteruitgang is ook nog eens bijna het dubbele van wat voorspeld was.

"Het lijkt erop dat mensen die al een baan hebben, niet mà©à©r uren kunnen gaan werken bij hun werkgever", zegt Heerts. "Het lijkt er ook op dat mensen zonder baan niet terug kunnen keren naar hun werkgever. Dan kun je je afvragen: zijn we niet doorgeschoten in onze ijver om het aantal WAO'ers terug te dringen? We moeten de inspanning om mensen toe te leiden naar een baan vergroten."

Bezuiniging
De resultaten neemt de FNV mee in haar reactie op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, begin december.

"De politiek moet zelf tot de conclusie komen dat dit wel erg op een bezuinigingsoperatie lijkt", zegt Heerts. "En dat is nooit de bedoeling geweest."

bron:FNV