De FNV vindt  dat de het kabinet de jongste meevaller van 2 tot 2,5 miljard euro deels zou moeten aanwenden om van kinderopvang een basisvoorziening te maken. 'Met 1 miljard is het mogelijk dat kinderen 2 dagen per week gratis opgevangen kunnen worden', aldus voorzitter Agnes Jongerius: 'Het zou een gigantische boost zijn voor de arbeidsparticipatie van vrouwen.'

Volgens Jongerius is kinderopvang als basisvoorziening een mes dat  aan twee kanten snijdt: 'Want het is ook een lastenverlichting voor werkgevers die kan doortikken voor het herstel van de economie.' Daarnaast denkt Nederlands grootste vakcentrale dat een stevige injectie van de kenniseconomie nodig is. De FNV pleit voor een stelsel van leerrechten voor werknemers. De overheid moet voor elke burger een onderwijsbudget toekennen dat toereikend is tot en met het hoger onderwijs (het bachelor niveau). Jongerius: 'Gebruik je de leerrechten ineens, zoals velen jongeren doen, dan behoor je tot hoger opgeleiden en ga je vanuit die positie de arbeidsmarkt op. Stop je eerder met studeren en ga je na je mbo  werken, dan behoud je het budget voor een opleiding later in je loopbaan. Zo geef je iedereen een budget waarmee ze erkende opleidingen kunnen financieren.' Volgens de FNV-praeses haal je zo een leven lang leren van de Haagse tekentafel en geef je mensen een instrument waar ze in de praktijk mee aan de slag kunnen.
bron:FNV