'Hierover hoefden we niet lang na te denken. Nogal wat van onze leden hebben historische, maar ook familiebanden met Suriname. En de nood is hoog.'  Aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius over het besluit van Nederlandse grootste vakcentrale om 25.000 euro te schenken aan de noodhulpactie Samen voor Suriname. De FNV-voorzitter hoopt dat individuele leden het voorbeeld van de vakcentrale zullen volgen en een donatie overmaken op het gironummer 797 van de SHO, de Samenwerkende hulporganisaties.

Zondag om 20.30 uur is op Nederland 2 een uitzending van de gezamenlijke publieke omroepen om geld in te zamelen voor  de getroffenen van de overstromingen in Suriname.

bron:FNV