Bij meerdere vestigingen van AC Restaurants & Hotels, namelijk AC/Tulip Inn Amsterdam Riverside, Tulip Inn/AC Leiderdorp, AC Oosterhout, AC HI Ambacht, AC Bodegraven-Gouda, AC Holten en AC Venlo/Seventum, zijn vandaag leden van de FNV Horecabond langs geweest om de bezoekers en het personeel middels actiemateriaal te informeren over het feit dat AC Restaurants & Hotels de huidige, onfatsoenlijke horeca CAO hanteert voor zijn personeel. Zowel de dienstdoende AC-medewerkers als de gasten bij alle locaties konden de publieksvriendelijke actie zeer waarderen.

Het management van AC Leiderdorp kon het bezoek echter niet waarderen en sommeerde de actievoerders dan ook om het pand te verlaten. Aan dit verzoek werd na enige discussie gehoor gegeven. De FNV Horecabond is in december 2005 de campagne www.fatsoenlijkehorecaCAO.nl gestart die als doel heeft om in 2006 een nieuwe, fatsoenlijke horeca CAO op tafel te hebben voor de ruim 300.000 werknemers in de horeca. Op dit moment is er een CAO van kracht die de FNV Horecabond, maar ook de CNV, niet ondertekend hebben omdat zij deze onfatsoenlijk vonden en een minachting van het horecapersoneel.  Werkgeversorganisatie Koninklijk Horeca Nederland en de Unie hebben per 1 juli 2005 een horeca CAO afgesloten waar de horecawerknemers er op 25 punten op achteruit gegaan zijn en waardoor zij geen enkele financiële zekerheid meer hebben.

 

De werkgevers, zowel Koninklijk Horeca Nederland als werkgeversorganisatie, als ook
individuele leden van Horeca Nederland, zijn niet genegen om met de FNV Horecabond te praten over dan wel een geheel nieuwe CAO, dan wel aanvullende arbeidsvoorwaarden per bedrijf. Zo ook AC Restaurants & Hotels.

De FNV Horecabond vindt dat zij, als grootste vakbond in de horeca met 22.000 leden, de aangewezen partij is om te onderhandelen over aanvullende voorwaarden of een bedrijfsCAO. De directie van AC Restaurants & Hotels heeft de FNV Horecabond echter aangegeven enkel en alleen te willen spreken met de Ondernemingsraad over aanvullende arbeidsvoorwaarden. Deze mening bleef de directie toegedaan ook nadat de FNV Horecabond in januari 2006 een ultimatum gesteld had om aan de onderhandelingstafel uitgenodigd te worden. Nu men dus niet in contact wenst te treden met de FNV Horecabond, volgen er acties waarbij de actie van vanochtend de eerste is.
bron:FNV