Jonge werknemers in de supermarkt, vaak hulpkrachten, worden te vaak ingeruild voor jongere, en dus goedkopere, werknemers. Dit is leeftijdsdiscriminatie. FNV Jong is heel blij met de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling tegen leeftijdsdiscriminatie in supermarkten. CNV Jongeren had de Commissie Gelijke Behandeling gevraagd onderzoek te doen naar klachten van werknemers uit het supermarktwezen. De Commissie Gelijke Behandeling heeft vervolgens geconcludeerd dat de supermarktbrache actie moet ondernemen tegen leeftijdsdiscriminatie.

Judith Ploegman, voorzitter FNV Jong: 'Ik hoop werkgevers zich nu wel een tweede keer bedenken voor ze een oudere werknemer inruilen. Ik verwacht ook zeker dat minister De Geus op korte termijn actie onderneemt' In de detailhandel en dan vooral in de supermarkt, is leeftijdsdiscriminatie een groot probleem. Het verschil in loon tussen bijvoorbeeld een zestien- en een twintigjarige is dusdanig groot, dat werkgevers het rendabel vinden oudere werknemers in te ruilen. Want hoewel sinds mei 2004 discriminatie op grond van leeftijd bij de wet verboden is, komt het nog te veel voor. Judith Ploegman: 'De Flexwet geeft werkgevers de kans jongeren drie maal een tijdelijk contract te bieden en daarna de werknemers zonder opgaaf van redenen de deur uit te doen. De combinatie van de Flexwet en het jeugdminimumloon, een aparte minimumloonschaal voor jongeren tot drieëntwintig jaar, een belangrijke oorzaak van leeftijdsdiscriminatie.'
FNV Jong is blij dat CNV Jongeren zich hard maakt voor de rechten van de jongere werknemer, vooral omdat ze nu, met deze uitspraak, een groot succes hebben behaald. 'Behalve leeftijdsdiscriminatie kleven er meer bezwaren aan het jeugdminimumloon tot het drieëntwintigste jaar,' aldus Ploegman, 'jongeren van achttien worden geacht volwassen te zijn, maar als zij de arbeidsmarkt op gaan, kunnen zij zichzelf in veel gevallen niet eens onderhouden.' FNV Jong pleit dan ook voor afschaffing van het minimumjeugdloon voor werknemers vanaf achttien jaar en ouder.
bron:FNV