Wat vakbonden en werkgevers afspreken in CAO's, moet ook worden nageleefd. Bonden gaan daar komend jaar meer aandacht voor vragen. De looneis voor het komende CAO-seizoen komt op maximaal 1,5 procent bij een onderhandelingsruimte van 3 procent. Dat staat in de discussienota arbeidsvoorwaarenbeleid 2006 die vanmiddag door de FNV-bonden is goedgekeurd.

Papier is geduldig en te vaak blijven CAO-afspraken een dode letter. Dat constateert de nieuwe CAO-coà¶rdinator van de FNV, Wilna Wind, in de nota 'Samen werken, samen leven'. Dat moet anders. Daarom gaan bonden extra aandacht besteden aan de naleving van de CAO's. De vakcentrale ondersteunt dat met campagne-activiteiten.

Werkgelegenheid

Ook nieuw is dat FNV-bonden meerjarenplannen gaan ontwikkelen over het werkgelegenheidsperspectief in sectoren en bedrijven. Die plannen moeten het mogelijk maken om als bond goed getimed te kunnen inspelen op zaken als, zeggenschap van werknemers,  de organisatie van de arbeid, gezondheid, scholing en kwaliteit van de arbeid.

De meerjarenplannen vormen onderdeel van het streven naar meer werkzekerheid, speerpunt van het arbeidsvoorwaardenbeleid 2006.

Ander speerpunt vormt het pensioen- en levensloopbeleid. De succesvolle reparatie van het prepensioen wordt daar waar nodig voortgezet. Daarnaast willen FNV-bonden meer werk maken van de levensloopregeling. Dat betekent onderhandelen met de werkgevers over een substantiële bijdrage aan deze regeling van hun kant.

Meer stageplekken

Voor schoolgaande jongeren wil de FNV meer stageplekken. Voor jongeren die geen betaalde arbeidsplek kunnen vinden zetten de FNV-onderhandelaars in op meer leerwerk- en stageplekken met vervolgkansen.

Naast kinderopvang en gezonder werken, wil de FNV ook in het nieuwe CAO-seizoen afspraken maken over werkgeversbijdragen voor de nieuwe aanvullende ziektekostenverzekering. Gemikt wordt daarbij op collectieve contracten die voordeliger zijn.

Het arbeidsvoorwaardenbeleid wordt na discussie met de leden op maandag 21 november door de FNV-federatieraad definitief vastgesteld.

bron:FNV