De vakcentrale FNV is onlangs lid geworden van het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO). Volgens FNV-voorzitster Agnes Jongerius (foto) is het "een bewuste stap geweest om daar bij te horen. Wij hebben katholieke wortels".

Jongerius vindt dat de FNV trots moet zijn op haar katholieke oorsprong. "Zoals ik trots ben op mijn katholieke opvoeding mag je als FNV trots zijn op je wortels. Die hebben een meerwaarde voor het werk dat wij doen". Jongerius doet haar uitspraken in een interview in het blad Schoolbestuur, een uitgave van de bonden van katholieke schoolbesturen KBVO en KBO.

Oud NKV-topman Wim Spit noemde de FNV ooit "een grote oecumenische beweging". Jongerius ziet dat niet als het huidige profiel van de vakcentrale. "Oecumene is een term die ik in deze tijd niet meer zo gebruik".

De nieuwe aandacht voor het profiel van de FNV is volgens Jongerius ook een gevolg van de komst van de islam naar Nederland. "Wij hebben gedacht 'we gooien alle religie maar overboord, iedereen is neutraal', maar dat is gewoon niet waar". Ze ziet levensbeschouwing niet als alleen maar een privé-aangelegenheid. "Levensbeschouwing is een wezenlijk onderdeel van onze samenleving, van mensen. Een mens loopt niet alleen op geld".

De FNV kent haar katholieke oorsprong in het Nederlands Katholiek Verbond (NKV). Die vakcentrale fuseerde in 1982 met het van oorsprong socialistische Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) tot de FNV: de Federatie Nederlandse Vakbeweging.

Het maatschappelijk middenveld is volgens Jongerius teveel onderdeel van de overheid geworden. "Wij hebben het idee gehad dat we met de ontzuiling ook het maatschappelijk middenveld konden opruimen. Dit vanuit de gedachte dat neutraliteit mogelijk is, omdat we over de belangrijkste zaken consensus hadden. Dat is niet zo". De FNV-voorzitster vindt het belangrijk dat "het maatschappelijk middenveld weer met zelfvertrouwen naar buiten treedt".

De FNV is een van de initiatiefnemers van 'De nieuwe dialoog'. Dat is een netwerk van directeuren van allerlei maatschappelijke organisaties met als belangrijk doel het maatschappelijk middenveld weer de plaats te laten zijn waar de discussie gevoerd wordt over de koers en de waarden van de samenleving.

bron:RKK