Voorafgaand aan het Voorjaarsoverleg heeft Agnes Jongerius samen met een groepje kleuters actie gevoerd voor betere kinderopvang. Minister De Geus kreeg een petitie, waarin de FNV vraagt om aanpassing van de wet en 250 miljoen extra.

Vier onderwerpen staan op de agenda van de FNV voor het Voorjaarsoverleg vanmorgen. Eà©n ervan is verbetering van de koopkracht. Dat kan onder meer door de koppeling tussen lonen en uitkeringen te herstellen. Voor de FNV gaat het om vier K's: de kinderopvang, de koopkracht, een kleptocratentax tegen verrijking aan de top, en de koppeling.

 "Het kabinet heeft de koppeling voor twee jaar buiten werking gezet vanuit de gedachte: iedereen op de nullijn", zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius. "In 2004 hebben wij geen looneisen gesteld, dus daar waren uitkeringsgerechtigden ook niks mee opgeschoten. Dit jaar hebben we ruimte voor 1,25 procent meer loon gevraagd. Dan is het logisch dat je uitkeringsgerechtigden ook mee laat profiteren, in plaats van te leunen op de voedselbanken van de kerken. Doe het dan structureel door de koppeling per 1 juli van dit jaar te herstellen. De kerken trekken niet voor niets aan de bel."

 Verder wil de FNV een impuls aan de koopkracht geven door de arbeidskorting, die iedere werkende ontvangt, te verhogen. Jongerius: "Nu krijgen mensen berichten over de gezondheidszorg, de WAO, de WW die volgend jaar gaan veranderen. Velen denken: ik hou mijn geld in mijn zak. Het zou mooi zijn als het kabinet het vertrouwen in de economie een impuls geeft en zorgt dat mensen meer te besteden hebben."

 Jongerius zegt "goed gemotiveerd" te zijn voor het Voorjaarsoverleg. Ander onderwerp op de FNV-agenda zijn de topinkomens: de vakcentrale herhaalt haar pleidooi voor een kleptocratentaks.

bron:FNV