Voor de FNV was 2005 - na een lichte winst in 2004 - qua ledentalontwikkeling een minder jaar. Weliswaar schreven de 17 FNV-bonden in totaal 81.000 nieuwe leden in, de uitstroom was 102.000. Het leverde een negatief saldo op van bijna 21.000 (1,7%). Daarmee komt het totaal van Nederlands grootste vakcentrale op 1.198.753.

Aan de vooravond van 8 maart, Internationale Vrouwendag, blijkt dat 31% van het ledentotaal vrouw is. Die toonden zich overigens honkvaster dan de mannen: die namen  ruim 90% van de uitstroom voor hun rekening tegen slechts 10% vrouwen.

De FNV heeft geen algemene verklaring voor het teruglopen van het ledental, of het zouden de economische malaise en de daarmee gepaard gaande werkloosheid en koopkrachtverlies moeten zijn.

Van de afzonderlijke bonden leverde ABVAKABO - in 2004 nog 4200 leden winst - het meest in: ruim 8700 (2,4%), waarmee het totaal van deze bond komt op 360.000 leden. Ook Bondgenoten verloor, maar FNV's grootste bond (465.000 leden) hield de schade met 0,8% verlies relatief beperkt. Cijfers van deze bond over de eerste maand van dit jaar geven weer een lichte plus aan.
Bonden die al langer met krimpende sectoren worstelen, leverden ook over 2005 in:  FNV Bouw (-5600), KIEM (-2500), de NVJ (-270) en de FWZ (-225). Toch waren er ook bonden die winst boekten, zoals politiebond NPB (+700) en onderwijsbond AOb (+500). FNV Zelfstandigen Bouw opereert duidelijk in een groeimarkt. Deze bond van zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) boekte over 2005 bijna 1100 leden winst.    
bron:FNV