Veel chronisch psychiatrische patiënten kunnen vanwege hun ziekte niet op vakantie. Het Fonds Psychische Gezondheid wil deze zomer 20.000 euro werven voor het VakantieVerwenzorgproject van psychiatrisch verpleegkundige Joke Zwanikken-Leenders. Voor dit bedrag krijgen tenminste honderd psychiatrische patiënten een VakantieVerwenzorgdag aangeboden. Op de website www.fondspsychischegezondheid.nl kunnen belangstellenden terecht voor meer informatie en een bijdrage overmaken voor dit doel.

Tijdens een VakantieVerwenzorgdag trekken een patiënt en een verpleegkundige er één dag op uit. Na bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper of schoonheidsspecialist gaan ze naar een museum, pretpark, het strand of bos. Veel patiënten kiezen voor een bezoek aan de plaats waar zij vroeger hebben gewoond. Meestal besluiten ze de vakantiedag feestelijk met een lekker etentje. Patiënten worden tijdens een VakantieVerwenzorgdag één dag in het zonnetje gezet en beleven het als een dag waarop ze uit de sleur van hun dagelijks bestaan komen. Ze denken er maanden, zelfs jaren later met nog veel plezier aan terug.
Nederland telt duizenden mensen die lijden aan een langdurende psychiatrische stoornis zoals depressie, schizofrenie of een angststoornis. Zij wonen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg of in een beschermde woonvorm. Patiënten vinden moeilijk aansluiting bij clubs of verenigingen en het contact met familie en vrienden verwatert nogal eens. De zorg voor deze groep is erg sober. Bijna nooit is er ruimte voor iets extra's of iets bijzonders.
Verwenzorg
Joke Zwanikken-Leenders, psychiatrisch verpleegkundige bij de Reinier van Arkelgroep in Den Bosch organiseert sinds 1997 Verwenzorgactiviteiten. Chronisch psychiatrische patiënten krijgen hierdoor extra aandacht. Mevrouw Zwanikken organiseerde onder andere high tea's, zorgde voor kerstpakketten en regelde kaarten voor het Concertgebouw in Amsterdam. Het Fonds Psychische Gezondheid gaf mevrouw Zwanikken-Leenders tijdens zijn Publieksdag op 18 mei 2006 de Ereprijs voor haar inzet voor de Verwenzorg. Het Fonds Psychische Gezondheid steunt nu haar VakantieVerwenzorgproject.

Het Fonds Psychische Gezondheid zet zich in voor mensen met psychische problemen. Het Fonds geeft financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek en projecten in de geestelijk gezondheidszorg en geeft brochures uit over psychische problemen.
bron:Fonds Psychische Gezondheid