Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben vandaag aan Provinciale Staten voorgesteld om een subsidie van 1,5 miljoen aan de gemeente Doetinchem te verstrekken voor de aanleg van een nieuw treinstation Gaanderen. Daarmee neemt de provincie tweederde van de investering voor haar rekening.

Dit station ligt aan de spoorlijn Winterswijk-Arnhem. Naar verwachting kan het nieuwe station eind 2006 in gebruik worden genomen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft inmiddels toestemming verleend voor de aanleg van dit nieuwe station. Met de komst van dit nieuwe station ligt het bedieningsniveau hoger dan de huidige bus (trein 2x per uur in plaats van bus 1 keer per uur). Hiermee wil Gelderland een bijdrage leveren aan een goed en aantrekkelijk openbaar vervoer.

De plannen voor een nieuw station in Gaanderen dateren uit de Netwerknota OV- Verbinden & Ontsluiten, vastgesteld door Provinciale Staten in 2000. Gelderland is voorstander van dit station, hierdoor ontstaat een betere netwerkopbouw. De afgelopen jaren heeft overleg paatsgevonden met gemeente Doetinchem, ProRail, het ministerie, de vervoerder Syntus en projectontwikkelaar die de grond beschikbaar stelt. Na de bouw wordt ProRail eigenaar van het nieuwe station. Syntus stemt in met de bediening van dit nieuwe station. Voor de bouw van het station zal de gemeente optreden als opdrachtgever. Ook zal de gemeente zorgen voor een goede toeleidende infrastructuur. Het bestaande buslijnennet zal worden herzien om parallel rijden van bus en trein te voorkomen. Voor reizigers, afkomstig uit Silvolde, Dinxperlo en Ulft, betekent dit dat zij in Terborg dienen over te stappen op de trein om hun reis naar Doetinchem te kunnen vervolgen. Het autogebruik van de inwoners van deze dorpen zal hierdoor flink gestimuleerd worden.

bron:Provincie Gelderland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular