Het vacatureoffensief van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is succesvol verlopen. Dit blijkt uit een evaluatie van onderzoeksbureau ECORYS naar de resultaten van het vacatureoffensief, in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) en CWI.

Het vacatureoffensief is een tweejarig project, waarin CWI op een aantal vestigingen extra adviseurs heeft ingezet om de dienstverlening aan werkgevers te versterken. Het voorstel voor zo.n vacatureoffensief is begin 2003 gelanceerd door de RWI.
Het aandeel van CWI in de vervulling van vacatures is toegenomen van 6% in 2002 tot 12% in 2004. Op onderdelen zijn werkgevers nog kritisch op de dienstverlening van CWI. Dit betreft vooral de voorselectie en doorverwijzing van kandidaten.

Werkgevers zijn meer tevreden over CWI-vestigingen die beschikken over de extra adviseurs die zijn gefinancierd vanuit het vacatureoffensief, dan over de andere vestigingen. Ook blijken werkgevers in de sectoren die onder het vacatureoffensief vallen, meer tevreden over de CWI-dienstverlening te zijn dan andere werkgevers. De samenwerking tussen CWI en uitzendbureau.s is goed. De samenwerking met de reïntegratiebedrijven laat echter te wensen over. Naast de kritiek van werkgevers op de voorselectie en doorverwijzing, blijkt dat CWI nog niet altijd binnen 72 uur na de vacaturemelding contact met de werkgever opneemt. Ook is niet steeds sprake van een vaste contactpersoon voor de werkgever.

De RWI constateerde begin 2003 dat de werkloosheid fors steeg, terwijl er nog vele tienduizenden vacatures onvervuld bleven. Om vacatures en werkzoekenden beter bij elkaar te brengen, adviseerde de RWI minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om CWI in de gelegenheid te stellen een vacatureoffensief te starten. Kenmerk van het vacatureoffensief is een snelle en persoonlijke dienstverlening van CWI-adviseurs aan werkgevers. Het vacatureoffensief ging halverwege 2003 van start en eindigt op 1 juli 2005.
Omdat het vacatureoffensief een intensivering van de reguliere dienstverlening van CWI is, geeft de evaluatie een goed beeld van het functioneren van en de waardering van werkgevers voor de vacaturevervulling door CWI.

De RWI gebruikt de uitkomsten van de evaluatie als basis voor voorstellen aan minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de dienstverlening van CWI. Deze voorstellen worden vandaag uitgebracht. CWI neemt de resultaten mee in zijn Jaarplan 2006.

De Raad voor Werk en Inkomen is het overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten. De RWI doet voorstellen aan de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het brede terrein van werk en inkomen. Doel van deze voorstellen is een goed functionerende arbeidsmarkt te bevorderen. Het vergroten van de transparantie van en het verbeteren van de kwaliteit op de reïntegratiemarkt behoort eveneens tot de kerntaken van de RWI.

bron:RWI/CWI