Het Recherchesamenwerkingsteam Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba (RST) krijgt er 22 rechercheurs bij. Minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) heeft daarvoor een bedrag van E 3,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld.

De extra rechercheurs zijn nodig om de informatiepositie van het RST te versterken. Daarom wordt het RST versterkt met financiële en tactische rechercheurs en wordt de recherchecapaciteit verder uitgebreid. De uitbreiding van de formatie van het RST vindt gefaseerd plaats. De eerste Nederlandse rechercheurs stromen de tweede helft van dit jaar al in. Begin 2007 moeten de 22 extra rechercheurs allemaal aan het werk zijn. Op dit moment zijn er 80 arbeidsplaatsen bij het RST.

De belangrijkste taak voor het RST is de aanpak van grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit. Een goede informatiepoot binnen het RST is voor deze taak van het grootste belang. Zo'n eenheid zorgt voor misdaadanalyses, beheert een infodesk, ondersteunt bij technisch recherchewerk en fungeert als een criminele inlichtingeneenheid. De laatste jaren heeft het RST aansprekende resultaten geboekt bij de bestrijding van internationale drugscriminaliteit. In 2004 werden 37 drugsgerelateerde onderzoeken verricht. Hierbij werd 2026 kilogram cocaïne en ruim 89 kilogram heroïne in beslag genomen. Om dit werk op hoog niveau te kunnen blijven doen is het noodzakelijk dat iedere RST-vestiging naast voldoende mensen voor het klassieke recherche werk ook een goed toegeruste informatie-eenheid heeft. Ook is versterking van het financieel rechercheren gewenst. De versterking komt ten gunste van de drie vestigingen op Curaà§ao, Aruba en Sint Maarten.

De uitbreiding van het RST komt bovenop de eerdere toezegging van minister Pechtold om extra rechercheurs in te zetten op de Nederlandse Antillen. In de komende drie jaar stelt Nederland maximaal 53 rechercheurs beschikbaar aan de Nederlandse Antillen ter versterking van de politie op de Nederlandse Antillen. Deze rechercheurs worden ingezet om de acute criminaliteit aan te pakken. De uitzending van deze rechercheurs is een gevolg van de ondertekeningen van het protocol inzake het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA), op 12 januari jongstleden. Het PVNA treft enerzijds maatregelen om de acute criminaliteitssituatie op de Nederlandse Antillen aan te pakken. Anderzijds richt het PVNA zich op structurele verbetering van de verschillende instanties die betrokken zijn bij de rechtshandhavingsketen. Minister Pechtold stelt voor het PVNA in totaal E 35 mln. beschikbaar.

bron:BZK