Gemeenten die gebruikmaken van een speciale subsidieregeling hebben de afgelopen jaren forse vooruitgang geboekt bij het voorkomen en opsporen van bijstandsfraude. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport 'Hoogwaardig Handhaven: Gemeenten uit de startblokken', dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In 2003 is 25 miljoen euro uitgetrokken voor subsidie aan gemeenten die bovenop het bestaande beleid extra maatregelen nemen om fraude met bijstandsuitkeringen te voorkomen. Gemeenten konden subsidie krijgen voor extra maatregelen op het gebied van voorlichting, dienstverlening, controle en sanctionering. Deze subsidieregeling Hoogwaardig Handhaven liep op 1 april van dit jaar af. In totaal hebben 323 gemeenten er gebruik van gemaakt. Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand op 1 januari 2004 is het voor gemeenten nog belangrijker om fraude tegen te gaan. Gemeenten hebben er nu financieel voordeel bij als zij voorkomen dat misbruik van de bijstand wordt gemaakt.

Uit onderzoek onder veertig willekeurig gekozen gemeenten blijkt dat bij vrijwel al deze gemeenten het thema handhaven nu op de agenda staat. Bovendien is er in die gemeenten een duidelijk draagvlak voor beleid om fraude tegen te gaan. Veel sociale diensten zijn al aan de slag met maatregelen om fraude te voorkomen en op te sporen. Het uitgangspunt voor de gemeenten is dat goede voorlichting over de rechten en plichten, goede dienstverlening aan cliënten, controles en sanctionering van overtredingen ertoe leiden dat mensen de verplichtingen beter gaan naleven. Het is voor de gemeenten nu nog te vroeg om vast te stellen wat hun nieuwe werkwijze oplevert.

bron:SZW