Hans Clevers, directeur van het Hubrecht Laboratorium KNAW en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht wordt op 22 november 2005 door de Franse ambassadeur Jean-Michel Gaussot benoemd tot Chevalier de la Là©gion d'Honneur.'Het Legioen van Eer', zoals artikel 1 van het reglement van de Là©gion d'Honneur verklaart, 'is de hoogste nationale onderscheiding, en wordt uitgereikt als erkenning van buitengewone diensten aan de Franse natie op militair of burgerlijk gebied.'

 

Ook KNAW-lid Sierd Cloetingh, hoogleraar Tektoniek aan de Vrije Universiteit, wordt Chevalier de la Là©gion d'Honneur. Professor Clevers is bekend geworden door zijn werk op het gebied van de 'communicatie' tussen cellen, in het bijzonder met betrekking tot kanker. In het Hubrecht Laboratorium/Nederlands Instituut voor Ontwikkelingsbiologie staat hij aan het hoofd van een internationaal team; hij onderhoudt nauwe banden met Franse onderzoekers (Inserm, Institut Pasteur, Università© Pierre et Marie Curie). Professor Clevers is een van de grote Europese onderzoekers met een dubbel specialisme - biochemie en geneeskunde. Met zijn onderzoek draagt hij er in ruime mate toe bij dat Europese netwerken op een uitzonderlijk niveau worden gebracht in de internationale competitie.

Professor Cloetingh is eveneens een onderzoeker van formaat, specialist op het gebied van de aardwetenschappen die door zijn intellectuele ontwikkeling en zijn internationale bekendheid de Europese wetenschap siert. Zijn talrijke samenwerkingsverbanden met Franse collega's zijn van zeer hoog niveau en zijn mentoractiviteiten, waardoor veel van zijn studenten in Franse laboratoria terecht zijn gekomen, hebben bijgedragen aan het ontstaan van een Europees netwerk in zijn specialisme. Professor Cloetingh is tevens doctor honoris causa van de Universiteit van Rennes.

Op 22 november 2005 zal ook de Descartes-Huygens Prijs worden uitgereikt aan dr. Anne-Jans Faber. De prijs is een beloning voor zijn werk op het gebied van glastechnologie en de uitstekende bijdrage die hij heeft geleverd aan de wetenschappelijke samenwerking tussen Nederland en Frankrijk. Voor het eerst heeft de jury gekozen voor een kandidaat die gespecialiseerd is op het gebied van innovatie.

De Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderzoek en het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Franse en/of een Nederlandse wetenschapper die actief heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de samenwerking tussen beide landen op wetenschappelijk gebied.

bron:KNAW