Het fusiecontract tussen Eureko B.V. en Rabobank Nederland is vandaag getekend door Gijs Swalef, voorzitter van de raad van bestuur van Eureko, en zijn collega van de Rabobank Groep, Bert Heemskerk. De ondertekening volgt op het tekenen van de intentieverklaring op 27 april 2005. Dit betekent dat Rabobankdochter Interpolis via de fusie met Achmea deel zal uitmaken van Eureko, de moedermaatschappij van Achmea. In ruil hiervoor zal het huidige 5 procentbelang van Rabo in Eureko met 32 procent worden uitgebreid tot 37 procent. Daarnaast wisselen beide ondernemingen meer commissarissen uit.

Door de samenwerking tussen Rabobank en Eureko ontstaat de grootste verzekeringsgroep in de Nederlandse markt met daarnaast belangrijke activiteiten in een aantal andere Europese landen.

Gebaseerd op de jaarcijfers van 2004 heeft de nieuwe verzekeringsgroep een gecombineerde premieomzet van 10.221 miljoen euro, een gecombineerde netto winst van 705 miljoen euro (exclusief het eenmalige transactie resultaat van 667 miljoen euro, voornamelijk gerelateerd aan de verkoop van F&C) en een gecombineerd eigen vermogen van 6.800 miljoen euro. (Deze gecombineerde cijfers zijn pro forma). In totaal telt de combinatie ongeveer 20.000 fte's.

Gijs Swalef is verheugd over het afronden van de fusie: "Door de fusie van Achmea en Interpolis ontstaat op de Nederlandse markt een nieuwe dynamische en creatieve
verzekeraar met coà¶peratieve historie. Dankzij haar sterke merken en haar
diversiteit en schaalgrootte zal de nieuwe combinatie in staat zijn een nog breder aanbod van producten en diensten aan haar klanten aan te bieden.'

Bert Heemskerk voegt toe: 'Wij hebben altijd gezegd dà© 'Allfinanz' speler te willen
worden op de Nederlandse markt. Deze fusie draagt hier in belangrijke mate aan bij. Onze klanten krijgen nu naast een breed scala aan financiële producten en diensten ook een groot assortiment aan verzekeringsproducten. Klanten doen immers het liefst zaken met à©à©n aanbieder, voor al hun bancaire en verzekeringszake.'

Door de fusie met Interpolis heeft het nieuwe concern toegang tot een waardevol
distributiekanaal, de lokale Rabobankkantoren, dat een belangrijke aanvulling is op
direct writing en het intermediaire kanaal. Het Interpolismerk past naadloos in de 'power brand' strategie van Achmea. Na de contractondertekening zullen Interpolis en Achmea samen de integratie vorm gaan geven.

Rond eind oktober 2005 zal de raad van bestuur van Eureko worden uitgebreid met de drie leden van de hoofddirectie van Interpolis en als volgt zijn samengesteld: Maarten Dijkshoorn (voorzitter en CEO, vanaf 1 oktober na het terugtreden van Gijs Swalef per die datum), Kick van der Pol (1e vice-voorzitter), Ernst Jansen (2e vice-voorzitter), Gert van Arkel, Willem van Duin, Huub Hannen, Gerard van Olphen (CFO), Margriet Tiemstra en Roel Wijmenga.

Eveneens is afgesproken dat er meer commissarissen worden uitgewisseld op het niveau van Rabobank en Eureko. Eureko krijgt twee commissarissen bij Rabobank Nederland. Naast Arnold Walravens, die reeds vanaf 2004 deel uitmaakt van de raad, zal Paul Overmars nu ook toetreden. De Rabobank gaat van à©à©n naar drie vertegenwoordigers in de raad van commissarissen van Eureko en zal het vice-voorzitterschap bekleden. Namens de Rabobank trad Marinus Minderhoud toe in 2004 en nieuw benoemd worden Lense Koopmans en Antoon Vermeer. Ook op het niveau van de Vereniging Achmea en de Centrale Kring Vergadering van de Rabobank zullen meer waarnemers worden uitgewisseld.

Rabobank en Eureko begonnen in 2004 met een samenwerking op het gebied van
ziektekostenverzekeringen. Tegelijk nam Rabobank een belang van 5 procent in Eureko. Deze succesvolle samenwerking legde de basis voor uitbreiding daarvan, zoals deze in april dit jaar zijn beslag kreeg in de 'letter of intent'.

De samenwerking tussen Rabobank en Eureko is tot stand gekomen onder voorbehoud van
goedkeuring van relevante toezichthouders en aandeelhouders. De Nederlandse
Mededingingsautoriteit gaf onlangs haar goedkeuring aan de fusie.

bron:Rabobank