De overgrote meerderheid van de fysiotherapeuten is niet tevreden over het verloop van het experiment met marktwerking. De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) moet zijn verantwoordelijkheid nemen en een betere positie van fysiotherapeuten op de markt garanderen. De minister moet zorgen voor evenwicht  tussen de marktpartijen.

Nu is het zo dat de fysiotherapeut zich onvoldoende kan onderscheiden en de patiënt er veelal niet voor kan kiezen om naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut te gaan. Het KNGF meent dat onder deze omstandigheden het experiment dreigt te mislukken. Het KNGF roept haar leden op om in actie te komen tegen de minister door voorlopig geen contracten te tekenen met zorgverzekeraars.

Bas Eenhoorn, voorzitter KNGF: 'Het KNGF wil dat het experiment slaagt, maar de minister moet daarvoor de voorwaarden creëren. De minister moet zorgen dat de fysiotherapeut zich daadwerkelijk kan onderscheiden en ook kan weigeren om te contracteren als het om een slecht aanbod gaat. Een goed restitutietarief is daarbij noodzakelijk. Het KNGF verlangt van de minister dat hij op zeer korte termijn maatregelen treft om een reëel restitutietarief af te dwingen. Eind november zal worden bezien of de minister voldoende maatregelen heeft getroffen.'

Met deze oproep om voorlopig geen contracten te tekenen richt het KNGF zich direct tot de minister en het parlement. Met deze politieke actie wil het KNGF het signaal afgeven dat er onder deze omstandigheden geen sprake is van marktevenwicht. Dat evenwicht is een voorwaarde voor het functioneren van de door de minister beoogde marktwerking en het verwezenlijken van de doelstellingen van de motie Schippers waar het allemaal mee begon. Het experiment met vrije tarieven moet ook bijdragen aan kwaliteit, innovatie, variatie in het aanbod, keuzevrijheid voor de patiënt en een impuls geven aan het ondernemerschap.

Ook CTG/ZAio heeft in haar oriënterende monitor fysiotherapie gesignaleerd dat er
over 2005 geen onderhandelingen zijn gevoerd. CTG/Zaio constateert dat de zorgverzekeraar standaardcontracten aan de fysiotherapeuten heeft voorgelegd, waarbij geen mogelijkheid werd geboden om daarover te onderhandelen en bijvoorbeeld afspraken te maken over kwaliteit. Niet tekenen was geen optie; indien een patiënt zich tot een niet gecontracteerde fysiotherapeut wendt, wordt niets of slechts een gedeelte van de kosten vergoed. Volgens het KNGF rechtvaardigt de constatering van CTG/ZAio haar eis aan de minister om een reëel restitutietarief af te dwingen.

bron:KNGF