Volgens de voorlichtingscampagne over het nieuwe zorgverzekeringsstelsel, komt fysiotherapie weer in het ziektekostenpakket. SP-Kamerlid Kant vindt dat 'een heel goed plan van de minister'. 'Uit onderzoek van de SP onder fysiotherapeuten blijkt dat 11 procent van de patiënten afziet van noodzakelijke fysiotherapie. In achterstandswijken lig dat aantal zelfs op 14 procent. Sinds fysiotherapie uit het pakket is kunnen de patiënten de zorg niet meer betalen, of ze zijn onvoldoende verzekerd,' aldus Kant.

Kant: 'Ik vrees helaas dat minister Hoogervorst niet ineens tot inkeer is gekomen. Hij zal zich het lot van deze patiënten niet plotseling aantrekken. Het is een kanjer van een fout in de voorlichting.' Op de website www.denieuwezorgverzekerering.nl staat fysiotherapie in het overzicht van de aanspraken uit het basispakket opgesomd.

'Fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëetadvisering. Fysiotherapie of oefentherapie omvat zorg zoals fysiotherapeuten en oefentherapeuten die bieden. Deze zorg omvat voor de verzekerden van achttien jaar en ouder de eerste negen behandelingen.'

Kant: 'Was dit maar waar! Blijkbaar is het allemaal zo ingewikkeld dat het ministerie het zelf ook niet meer begrijpt. Het ernstige van deze verkeerde voorlichting is dat mensen niet beseffen, dat ze zich hiervoor moeten bijverzekeren. Het leidt tot nog meer verwarring bij de bevolking, voor wie het allemaal sowieso al niet te volgen is. Het is onmogelijk om op deze korte termijn een wet zorgvuldig in te voeren. Je kunt er dan niet ook nog voor zorgen dat iedereen goed wordt voorgelicht. Dat blijkt wel,' zegt Kant. Het Kamerlid pleit nu voor een jaar uitstel.

bron:SP