In het belang van de consumentenbescherming  is de RDW eind 2005 gestart met een onderzoek naar de uitvoering van de APK. Het betreft een proef met inzet van zogenoemde 'mysterycars'. Doel is om vooral te meten in hoeverre garages de afkeurprocedure correct uitvoeren en het resultaat melden aan de RDW zodat een steekproef kan worden uitgevoerd. Uit de eerste voorlopige resultaten van de proef blijkt dat een derde van de bezochte bedrijven het resultaat niet aan de RDW meldt.

Ook blijken de garages in deze gevallen geen keuringsrapport af te geven waarop de afkeurpunten staan vermeld. Daardoor kan de RDW niet controleren of de afkeuring terecht is geweest en of de voorgestelde  reparaties noodzakelijk zijn voor de APK. En heeft ook de autobezitter geen bewijs hiervan. Het laten melden van APK-afgekeurde auto's bij de RDW was een van de verbeterpunten, die de RDW in 2000 invoerde om het consumentenbelang beter te beschermen.
Stijging afkeurmeldingen
Uit de eerste bevindingen blijkt dat na een bezoek van een mysterycar het aantal
afkeurmeldingen gemiddeld met 46 procent stijgt bij de bezochte bedrijven. Dat resultaat is voor de RDW aanleiding om door te gaan met de inzet van mysterycars. Voorlopig legt de RDW nog geen sancties op aan keuringsinstanties waar fouten worden geconstateerd. De organisatie treft voorbereidingen om daar wel toe over te gaan. De RDW bekijkt ook hoe de consument beter op zijn rechten gewezen kan worden. Bijvoorbeeld op de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de RDW als men het niet eens is met de uitslag van een APK-keuring. De RDW doet dan een herkeuring.
Prijsverschillen
Ook constateert de RDW opmerkelijke prijsverschillen voor de uitvoering van een
APK-keuring. Bij auto's met benzinemotoren variëren de prijzen van 19 tot 68 euro.
Voor diesels liggen de prijzen tussen de 26 en 89 euro. Er bestaat geen standaardprijs voor de APK. Wie kiest voor een APK met onderhoudsbeurt, krijgt de APK veelal gratis.
6,8 miljoen keer APK
Keuringsinstanties keuren jaarlijks 6,8 miljoen auto's in het kader van de APK. Nadat zij het keuringsresultaat hebben gemeld aan de RDW, controleert de RDW gemiddeld een op de dertig zowel goed- als afgekeurde auto's door middel van een steekproef. Dit houdt in dat de ruim 9000 garages, die door de RDW zijn erkend om APK te mogen uitvoeren, gemiddeld twee maal per maand (afhankelijk van het aantal keuringen per maand) een bezoek krijgen van een controleur van de RDW. Aan deze reeds langer bestaande vorm van toezicht is het mysterycar onderzoek toegevoegd.
bron:RDW