Tweederde van de gemeenten waar tijdelijke werknemers uit het buitenland verblijven, heeft problemen met de huisvesting van deze groep seizoenarbeiders. Dat blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie, dat dinsdag naar de Kamer is gestuurd. Aan het onderzoek hebben 139 gemeenten meegewerkt. In ruim de helft van deze gemeenten wonen of werken tijdelijke werknemers uit het buitenland. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de ene gemeente veel meer doet aan de oplossing van de huisvestingsproblemen dan dan de andere. Om te voorkomen dat gemeenten en regio's opnieuw het wiel gaan uitvinden, laat minister Dekker, samen met het ministerie van SZW en met de VNG, onder meer een handreiking maken.

In deze handreiking zullen de belangrijkste informatie en good-practices worden samengebracht. Voor werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters wordt een compacte factsheet opgesteld. Verder zal de minister de problemen bespreken met organisaties van werkgevers.

Tot slot zal de VROM-Inspectie gemeenten gaan controleren en uitzoeken of dit specifieke huisvestingsprobleem speelt binnen de gemeentegrens. En zo ja, of de gemeente dan maatregelen neemt, zoals zorgen voor meer huisvesting en bijvoorbeeld het optreden tegen brandgevaarlijke situaties. Mocht dat nodig zijn, dan zullen de VROM-Inspectie en andere rijksinspecties gemeenten aanzetten tot daadwerkelijke handhaving van onveilige en onwettige situaties.
bron:VROM