In vergelijking met andere landen in Europa zijn de tarieven voor het transport van aardgas in Nederland zeer laag. Zo blijkt uit een onderzoek dat onlangs in opdracht van Gas Transport Services B.V. (GTS), de beheerder van het landelijke gastransportnet en
dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie, heeft plaatsgevonden. De tarieven in Nederland komen overeen met  de tarieven voor binnenlands transport in België en de tarieven in het Verenigd Koninkrijk, maar ze zijn lager dan in de andere Europese landen.

Het onderzoek naar de hoogte van de transporttarieven wordt jaarlijks in opdracht van GTS uitgevoerd door onderzoeksbureau Arthur D. Little uit Londen. In de studie worden diverse actoren meegewogen, waaronder de omvang van de getransporteerde volumes, de edrijfstijden en de transportafstanden. Ook uit voorgaande onderzoeken kwam GTS steevast ls één van de goedkoopste gastransporteurs naar voren.

In de komende jaren zullen de transporttarieven - en daarmee de omzet van GTS - onder nvloed van regelgeving nog verder dalen. Tegelijkertijd neemt, mede door de kunstmatig age transporttarieven in Nederland, vanuit de markt de vraag naar extra ransportcapaciteit toe. Er zijn  grote investeringen nodig in het gastransportnet om aan ie vraag tegemoet te kunnen komen. Om die uitbreidingen en aanpassingen te kunnen ealiseren, pleit GTS voor een stabiel en gezond reguleringskader waardoor de oodzakelijke investeringen in het Nederlandse gastransportnet op economisch verantwoorde ijze kunnen worden gerealiseerd. Deze investeringen leveren een bijdrage aan de oorzieningszekerheid in Nederland en Europa en aan de goede werking van de gasmarkt.

bron:Gasunie