Gastransportbedrijf Gasunie en energieonderneming Nuon gaan ondergronds gas opslaan bij het Groningse Zuidwending. Hiertoe richten de ondernemingen het samenwerkingsverband Aardgasbuffer Zuidwending op. Met de buffer kan flexibel worden ingespeeld op kortstondige wisselingen in de vraag naar gas. Hiermee wordt de leveringszekerheid vergroot en de marktwerking versterkt. De totale investering in het gehele project bedraagt circa 350 miljoen euro. Naar verwachting is de aardgasbuffer eind 2009 volledig operationeel.

Door gecontroleerde pekelwinning ontstaan vier ondergrondse cavernes (holten), waarin het aardgas straks wordt opgeslagen. In de startfase wordt een installatie gebouwd voor het oppompen van de pekel en worden de benodigde leidingen en wegen aangelegd. De bouwactiviteiten starten eind januari 2006 en worden uitgevoerd door aannemingsbedrijven Heijmans Infrastructuur, Controlec en Vos Mechanical Contracting. Akzo Nobel stelt bij Zuidwending een deel van haar zoutwinningsconcessie ter beschikking en verzorgt mede het projectmanagement voor de realisatie van de cavernes. De cavernes komen te liggen tussen 1000 en 1500 meter diepte, waardoor het gas straks onder een dak van ruim 1000 meter gesteente zit opgesloten. Gasopslag in cavernes wordt in ons omringende landen al vele jaren toegepast, evenals in Nederland, de gasopslag in een leeg gasveld onder de Boekelermeer bij Alkmaar heeft in Alkmaar al een aantal keren voor een lichte aardbeving gezorgd.
De totale opslagcapaciteit bedraagt circa 180 miljoen kubieke meter. Gasunie en Nuon krijgen beiden recht op een deel van de het opslagvolume. De ondernemingen bouwen de installatie gezamenlijk, maar gaan onafhankelijk van elkaar hun deel van het gas vermarkten.
bron:Gasunie