De gemeenten Overbetuwe en Lingewaard, de scholen voor voortgezet onderwijs in deze gemeenten en de politie district Rivierenland hebben een convenant ondertekend, dat het bevorderen van veiligheid voor jongeren beoogt. Centraal daarin staat het werken met gebiedsagenten die als taakaccent `School' hebben. Ook willen de partijen gezamenlijk projecten opzetten om het veiligheidsbesef en veilig gedrag bij jongeren te vergroten. Het convenant gaat het volgend schooljaar in en geldt in elk geval drie jaar.

De gebiedsagenten gaan 400 uur van hun werktijd aan veiligheidszorg op scholen besteden. Die uren kopen de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe in, omdat deze taak niet tot het regulier politiewerk behoort. De agenten kunnen op die manier ook aan preventie aandacht geven, waar jun taak normaal beperkt blijft tot opsporing, toezicht en handhaving. Met deze manier van samenwerken wordt de hele keten van voorkomen, repressie en nazorg samengebracht. De scholen Over Betuwe College Elst, Huissen en Bemmel, Het Westeraam in Elst en het Hendrik Pierson College in Zetten zorgen voor een werkruimte in hun gebouwen, van waaruit de agenten hun werk kunnen doen. De overige tijd verrichten de agenten hun normale politiewerk in hun gebied, maar ook dan zullen zij vaak daar zijn waar ook jongeren samenkomen, zoals in de recreatiegebieden.

Meer contact
Dit veiligheidsbeleid met gebiedsagenten met taakaccent `School' en integrale projecten kan een positieve invloed hebben op het gedrag, de veiligheid en de leerprestaties van de jongeren, zo verwachten de deelnemers aan het convenant. Dat is het doel van het beleid van gemeenten en politie, waarin jongeren speerpunt zijn, terwijl de schoolgemeenschappen op deze manier ook invulling willen geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. In beide gemeenten samen gaat het om zo'n vierduizend leerlingen. Aanleiding voor het convenant is niet, dat er sprake zou zijn van grote onveiligheid of criminaliteit op de scholen. Belangrijker is dat scholen, politie en gemeenten vaak kunnen zien aankomen hoe jongeren zich gaan ontwikkelen en dat zij die kennis en ervaring uitwisselen. Door dit convenant kunnen zij beter zien waar mogelijke risico's ontstaan en hoe zij veiligheidsrisico's kunnen voorkomen. Doordat de agenten op de plaatsen komen waar jongeren bijeen zijn, de scholen dus, maar ook bijvoorbeeld bij recreatieplassen, kunnen zij de jongeren beter leren kennen en andersom. Het delen van die kennis en ervaring van de verschillende partijen komt uiteindelijk de veiligheid van jongeren ten goede.

bron:Gemeente Overbetuwe