Slachtofferhulp Nederland stelt 13 keer zo vaak een schriftelijke slachtofferverklaring op voor slachtoffers van een zwaar misdrijf als een jaar geleden. Deze stijging is mede te danken aan de invoering van het spreekrecht op 1 januari van dit jaar.

Slachtofferhulp Nederland raadt slachtoffers namelijk aan om altijd een schriftelijke slachtofferverklaring op te laten stellen, ook als er gebruik wordt gemaakt van het spreekrecht. Mocht het voor het slachtoffer tijdens de zitting te moeilijk worden dan kan het slachtoffer altijd terugvallen op de schriftelijke slachtofferverklaring.

Slachtofferhulp Nederland heeft zich jaren sterk gemaakt voor het spreekrecht. Het is belangrijk dat slachtoffers iets mogen schrijven of vertellen over wat het misdrijf of verkeersongeval voor gevolgen heeft gehad voor hun leven. Er wordt niet alleen à³ver hun gesproken maar slachtoffers hebben nu zelf een stem. Uit de cijfers blijkt dat slachtoffers en nabestaanden graag gebruik willen maken van de schriftelijke slachtofferverklaring. In de eerste maand werd er 17 keer gebruik van gemaakt en een jaar later, in de maand mei van dit jaar, is dat aantal gestegen naar 234. (Onder extra informatie staat een overzicht van de cijfers per maand.)

Van de schriftelijke slachtofferverklaringen wordt 89% opgesteld voor het slachtoffer zelf en 11% voor een nabestaande. Een slachtoffer mag een schriftelijke slachtofferverklaring niet zelf opstellen. Getrainde beroepskrachten van Slachtofferhulp Nederland stellen deze verklaringen samen met het slachtoffer op.

Nabestaanden zeggen relatief vaak gebruik te zullen gaan maken van het spreekrecht. 25% van de nabestaanden die een schriftelijke slachtofferverklaring liet opstellen, nam zich voor om in de rechtszaal te gaan spreken .

Verhouding man/vrouw
65% van alle slachtoffers of nabestaanden die een schriftelijke slachtofferverklaring opstellen is vrouw. Dit hoge aantal is mede het gevolg van het hoge aantal zedenzaken.
Van de slachtoffers die zich voornemen te gaan spreken is 55% vrouw. Van de nabestaanden die zeggen te gaan spreken is 45% vrouw.

Soort misdrijf
Slachtoffers van geweld die letsel hebben opgelopen, maken het meest gebruik van een schriftelijke slachtofferverklaring (31%), gevolgd door slachtoffers van zedenmisdrijven (22%), slachtoffers van verkeersongevallen (11%), nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of een verkeersongeval (10%), slachtoffers van bedreiging (9%) en slachtoffers van stalking (8%).

Leeftijd
Slachtoffers in de leeftijd van 30-45 jaar maken het meest gebruik van de schriftelijke slachtofferverklaring en het spreekrecht (31%). 27% van de slachtoffers is tussen de 19 en 30 jaar, 20% tussen de 45 en 65, 15% is jonger dan 15 en 7% is ouder dan 65 jaar.

Geografisch
Het aantal zaken waarin het slachtoffer gebruik maakt van het spreekrecht of de schriftelijk slachtofferverklaring loopt per arrondissement sterk uiteen.

In de arrondissementen Den Bosch, Utrecht, Den Haag en Amsterdam- zijn door Slachtofferhulp Nederland al meer dan 90 cliënten begeleid bij de schriftelijke slachtofferverklaring en het spreekrecht.

In de arrondissementen Dordrecht, Alkmaar, en Middelburg waren minder dan 40 slachtoffers of nabestaanden die gebruik maakten van de schriftelijke slachtofferverklaring.

Sinds mei 2004 mogen slachtoffers van bepaalde zware misdrijven een schriftelijke slachtofferverklaring op laten stellen door Slachtofferhulp Nederland. Sinds januari van dit jaar mag een slachtoffer ook spreken in de rechtszaal. Zowel de schriftelijke slachtofferverklaring als het spreekrecht mogen alleen gaan over de gevolgen van het misdrijf. Er mag niet over de toedracht van het misdrijf zelf worden gesproken.

bron:Slachtofferhulp Nederland