In 2005 zijn bij de rijksoverheid 136 gevallen geregistreerd van inbreuken op de integriteit door een of meerdere medewerkers. Er is 34 keer aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Ook is in 34 gevallen tot ontslag overgegaan. Dat staat in het Sociaal Jaarverslag Rijk 2005, dat minister Remkes van BZK op 17 mei aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Het aantal geregistreerde inbreuken op de integriteit is in 2005 flink gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen werden 59 inbreuken geconstateerd. Als belangrijkste oorzaak van de toename wordt de toegenomen aandacht voor integriteit binnen de (rijks)overheid gezien. Zo zijn de medewerkers door middel van voorlichting, workshops en opleidingen bewust gemaakt van de risico's en dilemma's op het gebied van integriteit. Daarnaast is bij een aantal ministeries de registratie verbeterd. Daardoor worden nu ook gevallen gemeld die in eerdere jaren onvermeld zijn gebleven. De registratie zal verder worden verbeterd door een uniform registratiesysteem voor de overheid, dat mede op aanbeveling van de Algemene Rekenkamer wordt ontwikkeld. Met de kanttekening dat de huidige registratie niet volledig, noch onfeilbaar is, worden hieronder de gegevens per ministerie vermeld. Daarbij wordt tevens de omvang van het ministerie aangegeven, omdat dit van belang is bij de interpretatie van de aantallen constateringen.
ministerie fraude corruptie   schending    overig totaal   omvang
                            geheimhouding                  ministerie

AZ           0        0         0            0       0          494
BZK          1        0         1            1       3        3.026
BuZa (excl.
amb.)        6        1         0            9       16       3.180
EZ           4        0         0            0       4        3.475
Fin (dep.)   0        0         0            1       1        1.770
Fin (bel.)   5        5         6            24      40      30.688
Justitie     8        2         2            1       13      38.770
LNV          2        0         0            0       2      7.191
OCW          0        0         0            0       0      3.039
SZW          8        0         0            0       8      3.071
V&W          0        0         3            39      42     12.138
VROM         4        1         0            0       5      3.853
VWS          2        0         0            0       2      4.189
Totaal      40        9         12           75     136  114.884
Toelichting
De meldingen zeggen niets over de ernst of de zwaarte van de geconstateerde gevallen. Dat kan uiteenlopen van misbruik van telefoon of internet tot ernstige gevallen van fraude of financiele malversatie. Ook dient dit overzicht niet als verantwoording van het gevoerde integriteitsbeleid maar als graadmeter van de aandacht voor integriteit op de ministeries.

bron:BZK