Gemeenten worden gedeeltelijk gecompenseerd voor de afschaffing van de SPAK/VLW. In het bestuurlijk overleg van 14 september 2005 zegde staatssecretaris Van Hoof een structureel bedrag toe van 20 miljoen euro. De VNG had meerdere malen op financiële compensatie aangedrongen.

Mede als gevolg van de afschaffing van SPAK/VLW en de slechte conjuncturele situatie van het moment, staat de sector sociale werkvoorziening er financieel slecht voor. De gemeentelijke bijdragen aan de SW-bedrijven tonen een stijgende trend. De staatssecretaris legt de verantwoordelijkheid voor de slechte financiële situatie bij gemeenten en SW-bedrijven. Deze zouden onvoldoende hebben ingespeeld op de veranderende economische situatie.

In een stevige reactie heeft de VNG de staatssecretaris medegedeeld dat er factoren zijn waarop gemeenten geen invloed hebben. De problemen in de sector mogen dan ook niet alleen op gemeenten worden afgewenteld, maar behoren een gemeenschappelijke zorg te zijn. Het gaat immers om mensen die op de reguliere arbeidsmarkt geen kans hebben. Door dit verschil in mening kwalificeert de VNG de uitkomst van het bestuurlijk overleg, ondanks de gedeeltelijke compensatie, als teleurstellend.

bron:VNG