Gedelegeerden naar de Gereformeerde Oecumenische Raad werd visum geweigerdDe Gereformeerde Oecumenische Raad(GOR) kwam vrijdagmorgen 22 juli in een extra plenaire zitting bijeen om de problemen te bespreken die gedelegeerden uit onder meer Nigeria ondervonden bij hun visumaanvraag.

 

Aan slechts 4 van de 16 gedelegeerden uit Nigeria werd een visum verstrekt door de Nederlandse ambassade. De bejegening vanuit de Nederlandse ambassade was beneden alle peil, aldus de vier aanwezige gedelegeerden. Zij spreken over totale ontoegankelijkheid, beschamende praktijken en willekeur.

Het feit dat driekwart van het aantal gedelegeerden uit Nigeria de REC-Assemblee 2005 niet kan bijwonen, bemoeilijkt het stemmen binnen de Reformed Ecumenical Council(REC), stelt de voorzitter dr. Douwe Visser. Nu de Protestantse Kerk Nederland optreedt als gastvrouw van de REC Assemblee 2005, maakt de onheuse opstelling van de Nederlandse ambassade in Negeria bepaald geen gastvrije indruk.

De Protestantse Kerk in Nederland zal - als gastvrouw van de REC Assemblee 2005 - zich namens de Reformed Ecumenical Council beklagen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Zij worden in kennis gesteld van het feit dat de Nederlandse ambassade in Nigeria de gedelegeerden uit Nigeria bij hun visumaanvraag onheus heeft bejegend en dat het ambassadepersoneel naar willekeur heeft gehandeld.

bron:PKNComments are closed.
%d bloggers liken dit: