Er komt een gedragscode die het organiseren van promotionele kansspellen (zoals belspellen op televisie) verbiedt, tenzij wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Dit moet een einde maken aan de wildgroei van deze kansspelen.  De 'gedragscode promotionele kansspelen' is door minister Donner (Justitie) naar de Tweede Kamer gestuurd. De gedragscode is een initiatief van het ministerie van Justitie, in samenwerking met vertegenwoordigers van kansspelvergunninghouders, mediaproductie- en mediabedrijven en het bedrijfsleven.

Promotioneel kansspel
Een promotioneel kansspel geeft mensen de gelegenheid mee te dingen naar prijzen. Het spel is bedoeld om een product, dienst of organisatie te promoten. Voorbeelden zijn de zogeheten bel- en winspellen in tijdschriften en de belspellen op televisie. Deelnemers hebben bij deze spellen geen invloed op het winnen van de prijs, dat gebeurt door kansbepaling. De afgelopen jaren is het aanbod van deze vorm van kansspelen sterk toegenomen.

Voorwaarden
De gedragscode gaat in op 1 januari 2006. Aan het organiseren van promotionele kansspellen worden dan de volgende voorwaarden gesteld:
-een aanbieder kan maar à©à©n keer per jaar per product, dienst of organisatie een promotioneel kansspel aanbieden;
-per jaar kunnen maximaal dertien trekkingen plaatsvinden, met steeds een of meer winnaars;
-meedoen aan een promotioneel kansspel mag maximaal 0,60 euro kosten, bijvoorbeeld voor telefoonkosten of een postzegel;
-een ouder moet toestemming geven wanneer een kind onder de 16 jaar mee wil doen.

bron:MinJus